Branding i prawo własności intelektualnej

Własność dóbr niematerialnych a więc i brandingu, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Rośnie świadomość potrzeby ochrony tych dóbr, dlatego warto wiedzieć czym jest własność intelektualna, jakie są regulacje w tym zakresie i jakie instytucje stoją na straży przestrzegania praw w tej kwestii.

Własność intelektualna

Własnością intelektualną nazywamy dobra niematerialne wytworzone przez człowieka oraz uprawnienia do korzystania z nich. Dobra niematerialne są wynikiem działalności artystycznej, naukowej lub wynalazczej. Prawo własności intelektualnej zapewnia monopol i gwarantuje wyłączność wykorzystania tych dóbr. Reguluje także zasady eksploatacji dóbr będących przedmiotem ochrony. 

Regulacje prawne własności intelektualnej

Podstawą prawa odnoszącego się do własności intelektualnej są:

-prawo autorskie i prawa pokrewne, obejmujące działalność o charakterze artystycznym i naukowym (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.);

-prawo własności przemysłowej, dotyczące wykorzystania dóbr  intelektualnych w działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.).

W Polsce, członka Unii Europejskiej, obowiązują także przepisy prawa wspólnotowego:

-Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej i Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS);

-Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, Układ o współpracy patentowej, Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, Rozporządzenie nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Instytucje ochrony praw własności intelektualnej

Zasady ochrony własności intelektualnej w Polsce, reguluje Urząd Patentowy RP. 

Aby znak towarowy, bądź wzór przemysłowy chroniony był na rynku europejskim, należy dokonać rejestracji w Urzędzie Harmonizacji, działającym w strukturach UE.

Natomiast Europejski Urząd Patentowy, zapewnia ochronę w ponad 40-tu krajach Europy i jest organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej. W skali światowej działa m.in. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) działająca przy ONZ.

Powierz swoim markę ekspertom w branży brandingu.

Sprawdź naszą ofertę: https://brandlive.pl/oferta/

Zobacz nasze inne artykuły

Zobacz wszystkie
BRANDING – Baza wiedzy cz. 1
Branding to kreowanie świadomości marki oraz budowanie pożądanego wizerunku w oczach konsumentów. Proces brandingu skutecznie podkreśla wartości i wyróżnia markę.
BRANDING
Czytaj dalej
Wizualny wizerunek korporacji
Koherentność systemu identyfikacji korporacji i systemu identyfikacji sieci stacji paliw, zapewniały elementy bazowe. Stanowiły kompendium wiedzy na temat podstaw brandingu.
PKN ORLEN Z NASZYCH PROJEKTÓW
Czytaj dalej
Identyfikacja Wizualna Sieci Stacji Paliw
Wizerunek sieci stacji paliw ORLEN był najważniejszą częścią realizowanego przez nas brandingu. Projekt obejmował trzy obszary – architekturę, identyfikację i informację wizualną.
PKN ORLEN Z NASZYCH PROJEKTÓW
Czytaj dalej