Branding i prawo własności intelektualnej

Własność dóbr niematerialnych a więc i brandingu, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Rośnie świadomość potrzeby ochrony tych dóbr, dlatego warto wiedzieć czym jest własność intelektualna

Własność intelektualna

Własnością intelektualną nazywamy dobra niematerialne wytworzone przez człowieka oraz uprawnienia do korzystania z nich. Dobra niematerialne są wynikiem działalności artystycznej, naukowej lub wynalazczej. Prawo własności intelektualnej zapewnia monopol i gwarantuje wyłączność wykorzystania tych dóbr. Reguluje także zasady eksploatacji dóbr będących przedmiotem ochrony. 

Regulacje prawne własności intelektualnej

Podstawą prawa odnoszącego się do własności intelektualnej są:

  • prawo autorskie i prawa pokrewne, obejmujące działalność o charakterze artystycznym i naukowym (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.);
  • prawo własności przemysłowej, dotyczące wykorzystania dóbr  intelektualnych w działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.).

W Polsce, członka Unii Europejskiej, obowiązują także przepisy prawa wspólnotowego:

  • Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej i Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS);
  • Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, Układ o współpracy patentowej, Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, Rozporządzenie nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.
5/5 - (1 vote)

Instytucje ochrony praw własności intelektualnej

Zasady ochrony własności intelektualnej w Polsce, reguluje Urząd Patentowy RP.

Aby znak towarowy, bądź wzór przemysłowy chroniony był na rynku europejskim, należy dokonać rejestracji w Urzędzie Harmonizacji, działającym w strukturach UE.

Natomiast Europejski Urząd Patentowy, zapewnia ochronę w ponad 40-tu krajach Europy i jest organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej. W skali światowej działa m.in. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) działająca przy ONZ.

Powrót do artykułów
5/5 - (1 vote)
Agencja Brandingowa
Agencja brandingowa BRANDLIVE realizuje projekty z zakresu brandingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii marki. Skuteczna Agencja Brandingowa, która dowozi projekty. ➤ Sprawdź Ofertę

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
NIP: 7010823327,
REGON: 380258327,
KRS: 0000729619
Godziny otwarcia: pon. - pt. 09:00 - 17:00

BRANDLIVE | Agencja Brandingowa © 2022 All rights reserved.