Czym jest system identyfikacji wizualnej?

Fundamentalnym zadaniem systemu identyfikacji wizualnej jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, a kształtowanie jego wizerunku ma wspomagać zdobycie założonej pozycji rynkowej. Artykuł ten poświęcony jest głównie tej tematyce. Wspomnijmy jednak, że system identyfikacji wizualnej obejmuje swym zasięgiem nie tylko firmy i instytucje, ale również imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne i naukowe oraz działalność charytatywną.

System identyfikacji wizualnej – główne zadania

System identyfikacji wizualnej umożliwia zaprezentowanie firmy i jej produktów w unikatowy sposób, pozwalając jednocześnie uporządkować składowe elementy wizerunku. Układa w logiczną i spójną całość ogół symboli i zachowań stworzonych przez przedsiębiorstwo w celu jednoznacznego rozpoznania i wyróżnienia na rynku.

Powstaje wówczas system identyfikacji wizualnej. W zależności od wielkości firmy i zakresu jej aktywności rynkowej, system identyfikacji wizualnej może liczyć od kilku elementów do kilku tysięcy, tworząc stylistycznie jednorodny alfabet.

5/5 - (18 votes)

Z kolei proces tworzenia tego systemu określany jest mianem programu Corporate Identity (Systemu Identyfikacji Wizualnej), składającego się z siedmiu etapów:

 1. audytu – analiza obecnego wizerunku marki
 2. strategii – budowanie idei marki
 3. projektowania – kreacja graficzna do zaproponowanej strategii
 4. organizacji – zarządzanie projektem i procesem
 5. komunikacji – marketing idei
 6. wdrożenia – proces publikacji marki
 7. produkcji – fizyczne tworzenie elementów identyfikacji

Wdrażając każdy z tych etapów, przedsiębiorstwa otrzymuje namacalne i wyjątkowe kształty. Dobrze przygotowany system identyfikacji wizualnej stanowi nieodłączną część działań firmy, zaczynając od oznakowania różnego rodzaju gadżetów firmowych, po employer branding, kończąc na corocznych raportach firmowych. System ten nie jest traktowany jako autonomiczny proces zachodzący w firmie.

Patrząc z perspektywy czasu, całościowy system identyfikacji wizualnej skupia się nadal na dwóch głównych filarach:

 • integracyjnej – znaczenie kultury firmowej ma nadrzędne znaczenie, pracownicy utożsamiają się z firmą i jej marką – jako silna wewnętrzna marka
 • dyferencjacyjnej – zewnętrzna komunikacja marki, wyróżnianie się przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym

Aby osiągnąć szeroko pojęty sukces naszej marki, musimy skupić się nie tylko na promocji zewnętrznej, natomiast musimy pamiętać także o wewnętrznej części organizacji. Całościowy branding pomaga rozpocząć pracę nad marką jako taką, na wewnątrz i zewnątrz organizacji. Takie podejście opiera się na zaplanowanie świadomie budowania wizerunku marki przedsiębiorstwa oraz jej poszczególnych elementów.

System Identyfikacji Wizualnej – podstawowe systemy:

 • wizualny
 • zachowań
 • komunikacji

System identyfikacji wizualnej opiera się na obrazie, który buduje styl organizacji na podstawie podstawowych elementów identyfikujących firmę tj. (znak, kolorystyka, liternictwo), zastosowanych na różnych nośnikach.

Bazuje na założeniu, że wyróżnik graficzny jest lepiej akceptowany, zauważony i zapamiętywany niż słowo pisane. Pokazuje oblicze przedsiębiorstwa w formie czytelnej dla odbiorcy, zawierające jednocześnie wiele treści.

Działania z zakresu kreacji wizerunki marki należy traktować należy traktować jako integralna część realizowanej strategii firmy.

Właściwy kształt firmowego oblicza zależy od:

 • narzędzi, którymi dysponuje firma,
 • wiedzy na temat prawidłowego ich wykorzystywania,
 • możliwości wdrożeń projektów,
 • konsekwentnego zarządzania,
 • promocji wewnętrznej,
 • determinacji osób realizujących program.

Standard prezentacji wizualnej, czyli niezmienne zasady stosowania elementów systemu, pozwala na świadome kreowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa. Ponadto stanowi narzędzie umożliwiające pokazanie otoczeniu zmian zachodzących w firmie.

System Identyfikacji Wizualnej – Podsumowanie

Każdy wizerunek marki wymaga ciągłości, spójności i konsekwencji. Z drugiej strony zdezaktualizowany, wypaczony, niekompletny, stworzony „na chwilę” działa bardziej na szkodę niż na korzyść danej firmy. W takiej sytuacji należy go poddać całkowitej zmianie lub korektom, w zależności od przekształceń, jakie zaszły w samej firmie bądź w jej otoczeniu. System wizualny współgra z logo firmowym, który może mieć postać np. graficznego wyróżnika.

W ramach krótkiego podsumowania:

System Identyfikacji wizualnej:

 • stanowi podstawowy zasób firmy i wymaga prawidłowego zarządzania
 • umożliwia poinformowanie otoczenia o zachodzących w firmie zmianach
 • powinien obowiązywać w całej firmie, a nie w poszczególnych jej działaniach

Program Systemu identyfikacji:

 • wymaga realizacji działań kompleksowych, a nie przypadkowych i jednorazowych
 • budując system identyfikacji wizualnej, posługuje się narzędziami wykorzystywanymi w wielu różnych dziedzinach, na przykład ergonomii widzenia, statystycem komunikacji wizualnej czy psychologii
 • powinien być spójny ze strategią rynkową organizacji

Warto w tym miejscu podkreślić zauważalną tendencję do rozpowszechniania brandingu jako pozytywnego przejawu działań firmy, wzmacniających jej wizerunek i oferowanych przez nią produktów.

 

Źródła informacji:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Identyfikacja_wizualna

Powrót do artykułów
5/5 - (18 votes)
Agencja Brandingowa
Agencja brandingowa BRANDLIVE realizuje projekty z zakresu brandingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii marki. Skuteczna Agencja Brandingowa, która dowozi projekty. ➤ Sprawdź Ofertę

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
NIP: 7010823327,
REGON: 380258327,
KRS: 0000729619
Godziny otwarcia: pon. - pt. 09:00 - 17:00

BRANDLIVE | Agencja Brandingowa © 2022 All rights reserved.