Polityka prywatności

BRANDLIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administrator Twoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), szanuje prawo do zachowania prywatności każdej osoby odwiedzającej naszą witrynę internetową. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, dotyczących stosownej przez nas Polityki Prywatności, w celu poznania, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy przekazywane nam przez Państwa informacje.

Czego doczy niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do zagadnienia wykorzystywania Państwa danych osobowych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej: brandlive.pl oraz jest skierowana do Użytkowników i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony brandlive.pl.

Kto odpowiada za informacje gromadzone w związku z niniejszą Polityką Prywatności?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest BRANDLIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-680), ul. Żurawia 45, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000729619, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 7010823327, REGON: 380258327.

Inspektor ochrony danych osobowych.

Adres poczty elektronicznej: iodo@brandlive.pl

Jakie dane o Tobie zbieramy?

  1. Dane zbierane automatycznie.

Podczas Twojej wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Administrator wykorzysta je wyłącznie w swoim prawnie uzasadnionym interesie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przekazując Twoje dane wyłącznie pomiotom dostarczającym oprogramowanie służące do gromadzenia i analizy danych, w szczególności dostawcy narzędzi Googla.

2. Dane są zbierane, gdy kontaktujesz się z nami.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej przekazujesz nam swoje dane osobowe, w szczególności dane zawarte w formularzu kontaktowym. Administrator będzie je przetwarzał wyłącznie na podstawie Twojej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W razie wykorzystania podanych przez Ciebie danych także do nawiązania stosunku prawnego pomiędzy Tobą a Administratorem, Twoje dane będą także przetwarzane na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym zakresie Administrator powierzy Twoje dane także wyłącznie podmiotom dostarczającym oprogramowanie informatyczne.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych statystycznych i demograficznych o naszych Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, a następnie także nawiązania oczekiwanego przez Ciebie stosunku prawnego.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe pochodzące z formularzy kontaktowych będą przetwarzane do czasu formalnego zakończenia rozmów lub negocjacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora. Natomiast w zakresie danych osobowych przekazanych na potrzeby nawiązania stosunku prawnego, będą przetwarzane przez okres wykonywania tego stosunku prawnego, a także do momentu ustania uzasadnionego interesu Administratora (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Twoje prawa

Osoba, która przekazała Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega kontroli organu nadzorczego, w związku z tym masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy) lub f) (prawnie uzasadniony interes Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W celu realizacji swoim praw należy przesłać odpowiednią wiadomość, pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adresy Administratora.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie swoich danych lub chęci ich całkowitego wykreślenia?

W przypadku chęci poinformowania nas o zmianie Twoich danych osobowych, lub też woli całkowitego ich wykreślenia, możesz:

  1. Zadzwonić do nas,
  2. Wysłać wiadomość e-mail,
  3. Wysłać list.

Wszystkie niezbędne dane adresowe znajdziesz na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach „cookies” zobacz http://www.wszystkoociasteczkach.pl/.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich zgodnie z RODO, a więc są zabezpieczone pod względem ich integralności, poufności i dostępności.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej mieszczącej się pod adresem: brandlive.pl.

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.

Żurawia 45

00-680 Warszawa

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wiadomość na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@brandlive.pl

Agencja Brandingowa
Agencja brandingowa BRANDLIVE realizuje projekty z zakresu brandingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii marki. Skuteczna Agencja Brandingowa, która dowozi projekty. ➤ Sprawdź Ofertę

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
NIP: 7010823327,
REGON: 380258327,
KRS: 0000729619
Godziny otwarcia: pon. - pt. 09:00 - 17:00

BRANDLIVE | Agencja Brandingowa © 2022 All rights reserved.