Badania w procesie budowania marki

Badania stanowią ważną i rozległą dziedzinę w zakresie kreowania wizerunku marki, ponieważ uzupełniają wydatnie metody brandingowe w zakresie obiektywizacji. Z punktu widzenia zastosowania, badania dzielą się na cztery grupy:

1. Badania audytowe otwierające

to zestaw badań obejmujących diagnozę stanu przedsiębiorstwa, marki i jego otoczenia rynkowego, przed wprowadzeniem brandingu.

2. Badania kierunkujące strategiczne

to zestaw badań weryfikujących koncepcje kierunków strategicznego kształtowania brandingu.

3. Badania kierunkujące projektowe

to zestaw badań weryfikujących koncepcje wizualnego kształtowania brandingu.

4. Badania audytowe zamykające

to zestaw badań obejmujących diagnozę stanu przedsiębiorstwa, marki i jego otoczenia rynkowego, po wprowadzeniu brandingu.

Coraz to większa popularyzacja kreowania wizerunku marki spowodował zwiększenie udziału badań w programach budowania marek, ponieważ ich przydatność wpływa na zastosowanie w wielu fragmentach prac, co wpływa na daleko idące zróżnicowanie badań. W programach kreowania marek przydatne są następujące grupy badań tj. chociażby:

Z zakresu psychologii widzenia:

 • zapamiętywalności, określające siłę kodowania komunikatu w świadomości odbiorcy;
 • zauważalności, określające siłę spontanicznego przyciągania uwagi przez badany komunikat;
 • różnic korekcyjnych, określające stopień utrwalenia komunikatu w świadomości odbiorców oraz zauważalność wprowadzonej korekty.

Z zakresu ergonomii widzenia

 • hierarchii odczytu, określające kolejność odczytu poszczególnych elementów
 • komunikatu i definiujące ich rolę w kształtowaniu komunikatu
 • progowych wartości odczytu, określające czytelność komunikatu w pogorszonych lub peryferyjnych warunkach odczytu
 • dystansu odczytu, określające odbiór komunikatu w prognozowanych warunkach rzeczywistych.

Badania ilościowe

 • asocjacji, określające koszyk skojarzeń związanych z badanym komunikatem
 • klasyfikacji wizerunkowej, określające stopień odwzorowania zakładanych cech wizerunkowych przez badany komunikat
 • badanie preferencji, określające stopień akceptacji komunikatu na podstawie subiektywnych ocen odbiorców,
 • badanie personifikacji, określające opinie odbiorcy o badanym komunikacie, na podstawie wrażeniowej analizy porównawczej.

Badania jakościowe

 • wywiad grupowy, zogniskowany, kreatywny, konfrontacyjny;
 • wywiad indywidualny, ustruktualizowany, nieustruktualizowany;
 • pogłębiony wywiad ekspercki;
 • obserwacja uczestnicząca.

A także

 • wewnętrzne, na podstawie zasobów przedsiębiorstwa;
 • zewnętrzne, na postawie materiałów rynkowych.

Sprawdzenie stanu prawnego

 • stanu ochrony marki;
 • kolizyjności oznaczeń podobnych;
 • praw autorskich związanych z marką

Stosowane narzędzia brandingowe opisaliśmy bardzo dokładnie w osobnej stronie poświęconej autorskim rozwiązaniom.

5/5 - (1 vote)

Każda marka działa wraz z funkcjonującym przedsiębiorstwem, natomiast bardzo ważne jest aby być świadomym możliwości jak i zagrożeń, które mogą wpłynąć na szybkość rozwoju naszej marki.

Fundamenty marki są bardzo ważne, ale patrząc od strony praktycznej – brandy które są już w użyciu od lat bardzo często decydują się na działania profesjonalnego brandingu związanego chociażby z badaniami. Stawiają na jakość, bo wiedzą że marka przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem w procesie rozwoju firmy.

Reasumując, rekomendujemy aby zadbać o spójną identyfikację wizualną poprzedzoną badaniami, dzięki czemu będziemy pewni, że marka działająca komercyjnie będzie przynosić nowych klientów do firmy, a to jest kluczowe. Komercjalizacja marki jest bardzo złożonym procesie, w którym wykonywanie badań, ich analiza oraz wytyczne są niezbędne do mocnej komunikacji przedsiębiorstwa.

 

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej marki.

 

Powrót do artykułów
5/5 - (1 vote)
Agencja Brandingowa
Agencja brandingowa BRANDLIVE realizuje projekty z zakresu brandingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii marki. Skuteczna Agencja Brandingowa, która dowozi projekty. ➤ Sprawdź Ofertę

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
NIP: 7010823327,
REGON: 380258327,
KRS: 0000729619
Godziny otwarcia: pon. - pt. 09:00 - 17:00

BRANDLIVE | Agencja Brandingowa © 2022 All rights reserved.