Audyt marki – jak rozumieć?

Właściwa metoda rozwoju marki, często jest trudna do określenia. Dlatego tak przydatna jest obiektywna diagnoza marki, przedsiębiorstwa i potencjału rynkowego. Przeprowadzany audyt wspiera Przedsiębio

Czym jest Audyt Marki ?

Szeroko zakrojony audyt marki, polega na badaniu potencjału przedsiębiorstwa, jego obecnych działań i zamierzeń w kontekście brandingu. Audyt może objąć między innymi organizację i strukturę zarządzania, sferę produkcyjno – technologiczną, techniki wdrażania nowych rozwiązań i system kształcenia kadr. To także ocena skuteczności znaku marki, systemu wizualnego, systemu zachowań, technik marketingowych i sprzedażowych.

Cele Audytu

Firmy, które decydują się na audyt marki, dążą do poprawienia konkurencyjności i osiągnięcia silniejszej pozycji na rynku. Podczas audytu rozpoznawane są negatywne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, ograniczające jego rozwój. W wyniku przeprowadzonych prac Przedsiębiorca otrzymuje obiektywną ocenę potencjału swojej marki oraz informacje określające sposoby zwiększenia efektywności firmy. Opracowana definicja marki ułatwia podjęcie właściwych kroków, zwiększających przychody przedsiębiorstwa. Bardzo często audyt jest także realizowany w projekcie rebrandingu.

Jak przeprowadzić taki proces?

Metod przeprowadzenia audytu jest wiele, ponieważ zależą one od wielkości przedsiębiorstwa, branży, lokalizacji oraz innych czynników składających się na działalność firmy. W metodyce istotne jest indywidualne podejście, jednak można wyróżnić cztery stałe etapy realizacji.

A. Zbieranie informacji – zgromadzenie potrzebnych materiałów i dokumentów, dokumentacja wizualna, przeprowadzenie badań, testów, wywiadów i ankiet.

B. Analiza pozyskanych danych.

C. Synteza wyników.

D. Definicja marki – raport końcowy.

Powrót do artykułów
Od 37 lat specjalizujemy się w brandingu, zwiększaniu sprzedaży oraz zarządzania marką. Skuteczna Agencja Brandingowa ➤ Sprawdź Ofertę

Social media

Kontakt

ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
BRANDLIVE | AGENCJA BRANDINGOWA © Copyright 2020
Treść i schemat strony internetowej BRANDLIVE Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie informacji lub danych dla celów komercyjnych, w szczególności korzystanie z tekstu, fragmentów tekstu lub zdjęć wymaga uprzedniej zgody BRANDLIVE Sp. z o.o. o ile nie zaznaczono inaczej. Oznakowania, które mogą być zabezpieczone na stronie BRANDLIVE Sp. z o.o. są zastrzeżone. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do marki BRANDLIVE i jej grupy kapitałowej oraz wszelkich związanych z nią symbolami czy znakami, takimi jak logo firmy.