Lotto

Rebranding

Sytuacja jaką zastaliśmy

Sieć tworzyła niekorzystny obraz organizacji z poprzedniej epoki gospodarczej, odbiegającej od współczesnych potrzeb rynkowych. Architekturę, identyfikację i wyposażenie cechowała przypadkowość rozwiązań i wizualna siermiężność. Brak uporządkowania sprzedaży i mnogość umieszczanych komunikatów, wprowadzały chaos informacyjny o wyjątkowym natężeniu.

Równoległa komunikacja marek  Totalizator  Sportowy i Lotto, prowadzona niespójnie i bez jasno sprecyzowanych priorytetów, potęgowała wrażenie bałaganu. Brakowało systemu komunikacji marek produktowych, dostosowanego do struktury sieci i potrzeb wynikających z rodzajów i typów kolektur. Odczuwalny był brak elektronicznych rozwiązań wspomagających sprzedaż. Substancja budowlana była przestarzała, często wymagająca zaawansowanych remontów.

Wprowadzono częściowy zestaw znaków marek produktowych, przygotowany przez naszych poprzedników. Projekty zawierały liczne graficzne uchybienia oraz wady w specyfikacjach poszczególnych marek. Stan ten wymagał pilnego przeprojektowania znaków, zgodnie z przyjętym wysokim standardem.

Jednocześnie powstawały nowe produkty, wymagające nowych znaków marek zbieżnych ze stylem całej grupy. Zaplanowano nowy zbiór marek komunikacyjnych, wymagający indywidualnych projektów znaków i nietypowych nośników. Rosła uzasadniona potrzeba nowoczesnych narzędzi zarządzania wizerunkiem marek produktowych.

Zakres naszych prac

Efekt jaki uzyskaliśmy

Nastąpiła korzystna zmiana wizerunkowa na wszystkich poziomach odbioru sieci: architektury, identyfikacji wizualnej, wyposażenia i komunikacji marek. Projekty umożliwiły uzyskanie pożądanych, zgodnych z celami rynkowymi reakcji klientów.

Po zmianie wizerunku, kolektury odnotowują zdecydowane podniesienie wartości sprzedaży. Udało się zbudować elastyczny system sieciowy, dostosowany do najrozmaitszych warunków i potrzeb. Rozległe prace wdrożeniowe trwały – zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Podnieśliśmy jakość dotychczasowych rozwiązań, wprowadzając odpowiednie zmiany.

Zaprojektowaliśmy nowe marki, uzyskując stylistyczną jedność z całą rodziną produktów. Poszczególne marki były wdrażane stopniowo, na podstawie kart produktowych i bez niepożądanego wrażenia niespójności działań komunikacyjnych.

Struktura wizualna rodziny ma charakter otwarty, który ułatwia dalszy rozwój rodziny produktów.

Zobacz podobne realizacje

Zobacz wszystkie

Kontakt

Postaw na silny i skuteczny brand. Skontaktuj się z nami.

e-mail: biuro@brandlive.pl