Rebranding Poczty Polskiej

Sytuacja jaką zastaliśmy

Uwolnienie usług pocztowych prowadziło do szybkiego rozwoju konkurencji. W związku ze zmianami rynkowymi i technologicznymi, zmieniła się struktura sprzedaży, usług i produktów.

Poczta Polska posługiwała się niekompletnym, niedostosowanym do współczesnych wymogów systemem wizualnym. Stosowany znak marki i niebieską kolorystykę wybrano przypadkowo, wkrótce po podzieleniu Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską SA  w 1992 r. Przedstawiciele licznych związków zawodowych byli negatywnie nastawieni do jakichkolwiek zmian związanych z wizualnym wizerunkiem.

Bogata historia Poczty Polskiej była traktowana jako argument przemawiający za zaniechaniem prac nad zmianą wizerunku. Częste zmiany kierownictwa Poczty utrudniały przeprowadzenie prac rebrandingowych.

Na przestrzeni lat, wielokrotnie byliśmy zapraszani do tego ciekawego przedsięwzięcia.

Zakres naszych prac

 

 • analiza uwarunkowań historycznych poczty w Polsce i wizualnych atrybutów pocztowych
 • opracowanie alegorezy marki pocztowej w oparciu o źródła ikonograficzne
 • strategia marki pocztowej jako marki korporacyjnej, sieciowej i grupowej
 • projekt nowego znaku marki
 • projekt identyfikacji wizualnej marki pocztowej
 • projekt identyfikacji i architektury sieci placówek pocztowych
 • koncepcja identyfikacji grupy kapitałowej
 • wytyczne dla komunikacji zewnętrznej
 • komunikacja wewnętrzna w zakresie tworzenia nowego wizerunku
 • szkolenia dotyczące marki, wizerunku, historii poczty, prognozowanych zmian
 • programy wdrożenia nowego wizerunku
 • badania koncepcji z zakresu psychologii, ergonomii widzenia, odbioru społecznego
 • audyt, inwentaryzacja, klasyfikacja placówek pocztowych
 • księga Znaku Marki
 • księga Identyfikacji Wizualnej

Efekt jaki uzyskaliśmy

Rebranding został wdrażany a rekomendowane przez nas rozwiązanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez rynek.

Wprowadzenie czerwieni do pocztowej identyfikacji historycznej zwiększyło skuteczność komunikacyjną marki i jednocześnie wyraźnie zaakcentowało zachodzące zmiany.

Nowy wizerunek stał się symbolem pozytywnych przekształceń zachodzących w Poczcie Polskiej i wyraźnym przesłaniem, iż Poczta dostosowuje się do współczesnych wymogów rynkowych.

Powrót do artykułów
Agencja Brandingowa
Agencja brandingowa BRANDLIVE realizuje projekty z zakresu brandingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii marki. Skuteczna Agencja Brandingowa, która dowozi projekty. ➤ Sprawdź Ofertę

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
NIP: 7010823327,
REGON: 380258327,
KRS: 0000729619
Godziny otwarcia: pon. - pt. 09:00 - 17:00

BRANDLIVE | Agencja Brandingowa © 2022 All rights reserved.