Oferta

Kreowanie marki

Kreowanie marki

Dzięki własnym narzędziom brandingowym oceniamy spójność i jednorodność wizerunku oraz przeprowadzamy badania ergonomii i psychologii widzenia. Efektem tych działań jest stworzenie silnego wizerunku marki.

Wzornictwo opakowań produktów i technologii

Wzornictwo opakowań produktów i technologii

Skupiamy się na zasadniczych elementach pozycjonowania produktu: jego użyteczności, estetyce oraz korzyściach emocjonalnych. Strategię marketingową kierunkujemy na zwiększenie wiarygodności biznesowej oraz budowaniu reputacji i wizerunku firmy.

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz

Przygotujemy projekt wnętrza, określimy jego budżet i dobierzemy materiały, a co najważniejsze zaprojektowana przez nas przestrzeń jest spójna z wykreowaną marką oraz stanowi funkcjonalne i estetyczne wnętrze. Tworzymy wnętrza podkreślające prestiż i charakter marki firmy.

Ochrona marki

Ochrona marki

Chroniąc swoją markę nie podejmujesz ryzyka przed ewentualnym wykorzystaniem jej przez innych przedsiębiorców. Jako Twój Pełnomocnik przygotujemy i złożymy wszystkie stosowne dokumenty do urzędów i instytucji celem zarejestrowania Twojego znaku towarowego i objęcia go ochroną prawną.

Wycena marki

Wycena marki

Po zarejestrowaniu znaku w Urzędzie Patentowym wyceniamy markę, aby ustalić wartość Twojego biznesu.  Wskazujemy cel wyceny, dzięki któremu możesz dokonać amortyzacji znaku, a także ustalić jego miarodajną wartość licencji. Należy jednak zaznaczyć, że amortyzacji nie ulega sam znak towarowy, ale prawo ochronne do niego.

Transfer marki

Transfer marki

Znaki towarowe są składnikami majątku firmy i przedsiębiorca może je amortyzować pod warunkiem, że spełnia odpowiednie wymagania. W efekcie wykorzystujemy przeznaczenie i wartość wyceny oraz ochronę prawną marki celem ujęcia jej w ewidencji księgowej, co przynosi oszczędności w przedsiębiorstwie.