Symbolika marki Orlen

Kompleksowy branding

Symbolika marki jest ciągle niedocenianym instrumentem wizerunkowym, podnoszącym walory brandingu. Opracowany przez nas program symboliczny, odnosił się zarówno do Koncernu, jak i jego sieci stacji paliw. Program utrwalał wizerunek przedsiębiorstwa o polskim, narodowym charakterze.

Skuteczny program brandingowy w PKN ORLEN

Dzięki właściwemu programowi symbolicznemu, możliwe jest skuteczniejsze i bardziej efektywne kształtowanie przekazu brandingowego. Symbolika dostosowana do celów komunikacyjnych, ułatwia wytworzenie pozytywnych związków emocjonalnych między odbiorcą a kierowaną do niego marką. Dzięki dodatkowym wartościom reprezentowanym przez markę, łatwiej przekonać odbiorców do przedsiębiorstwa i sieci sprzedaży. Eksponowanie symboliki zwiększa potencjał promocyjny i wspiera budowanie programów lojalnościowych.

orlen branding

Marka łatwiej odciska się w świadomości odbiorców, jeżeli związane są z nią odpowiednie symbole i towarzyszące symbolice emocje. Dzięki temu przekaz kryjący się za poszczególnymi symbolami Koncernu, ma zdecydowanie większy potencjał oddziaływania na rynku. Prawidłowy przekaz symboliczny to także większa zapamiętywalność marki. Zapamiętywalność łączy się bezpośrednio z większą rozpoznawalnością, co ma to istotny wpływ na sprawność komunikacyjną brandingu.

orlen branding

Uwarunkowania strategiczne marki ORLEN  wskazywały polski, narodowy charakter marki,  jako główną cechę wizerunkową, stąd też znalazło to swoje odniesienie w wizualnych koncepcjach i projektach sieci stacji paliw oraz korporacji. Dlatego też zaproponowany przez nas program symboliczny, silnie podkreślał tradycje polskiego Orła oraz polskich barw narodowych. Program adresowany był do użytku zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

orlen branding

Zgodnie ze sztuką tworzenia programów symbolicznych oraz wagą tematu, nasze opracowanie oprócz symboliki bezpośredniej (asocjacyjnej) i mianowanej (pośredniej), odnosiło się także do symboliki źródłowej (historycznej).

Symbolika bezpośrednia zawiera najbardziej uniwersalne skojarzenia z danym komunikatem wizualnym. Jest najczęściej bliska odbiorcy, ze względu na swoją prostotę.

orlen branding
orlen branding

Symbolika mianowana wymaga zabiegów polegających na kodowaniu w świadomości odbiorców. Jej rola sprowadza się do nadania znaczenia, którego wcześniej nie było.

Symbolika źródłowa jest kształtowana i utrwalana w świadomości społeczeństw, dzięki ciągłości kulturowej.

Symbolika marki ORLEN

Opracowanie symboliki marki ORLEN, zawarliśmy w dokumencie Preambuła Symboliki Insygniów.

orlen branding
5/5 - (1 vote)
Powrót do artykułów
5/5 - (1 vote)
Agencja Brandingowa
Agencja brandingowa BRANDLIVE realizuje projekty z zakresu brandingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii marki. Skuteczna Agencja Brandingowa, która dowozi projekty. ➤ Sprawdź Ofertę

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
NIP: 7010823327,
REGON: 380258327,
KRS: 0000729619
Godziny otwarcia: pon. - pt. 09:00 - 17:00

BRANDLIVE | Agencja Brandingowa © 2022 All rights reserved.