Urząd Prezydenta RP

Sytuacja jaką zastaliśmy

Mnogość rozwiązań wizualnych, wywołująca wrażenie przypadkowości.
Niejasno sprecyzowane wzory postępowania w zakresie oznakowania nośników Prezydenta i Kancelarii.
Realizacje wielu elementów wizualnych, jakościowo odbiegające od pożądanego wizerunku Głowy Państwa.
Brak standaryzacji graficznej i zarządzania wizerunkiem w obszarze wizualizacji.

Celem naszych działań było:
• Przygotowanie oprawy wizualnej godnie prezentującej rangę Prezydenta RP
• uporządkowanie i standaryzacja nośników wizualnych
• podniesienie jakości graficznej, materiałowej i realizacyjnej

Zakres naszych prac

• Analiza protokołu dyplomatycznego
• analiza materiałów źródłowych II RP, zawierających sposoby prezentacji Prezydenta RP
• analiza wizerunku podobnych instytucji zagranicznych
• analiza dokumentów warunkujących stosowanie elementów wizualnych
• uwarunkowania heraldyczne, sfragistyczne i weksykologiczne
• opracowanie elementów bazowych znaku Orła Białego
• koncepcja wyróżnika graficznego Kancelarii Prezydenta RP
• projekt stylu i identyfikacji wizualnej
• druki zewnętrzne i wewnętrzne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
• księga Identyfikacji Wizualnej.

Efekt jaki uzyskaliśmy

Przygotowaliśmy pełen zestaw identyfikacji graficznej, reprezentującej Głowę Państwa i Kancelarię stosownie do pozycji w Polsce i poza granicami kraju.

Opracowanie spełnia wszystkie związane z reprezentacją wymogi – protokolarne, prawne, heraldyczne i zwyczajowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonaliśmy wizualnego rozróżnienia identyfikacji Prezydenta i identyfikacji prezydenckiej Kancelarii.

Powrót do artykułów

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wyceny?

Skontaktuj się z nami
Od 37 lat specjalizujemy się w brandingu, zwiększaniu sprzedaży oraz zarządzania marką. Skuteczna Agencja Brandingowa ➤ Sprawdź Ofertę

Social media

Kontakt

ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
BRANDLIVE | AGENCJA BRANDINGOWA © Copyright 2020
Treść i schemat strony internetowej BRANDLIVE Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie informacji lub danych dla celów komercyjnych, w szczególności korzystanie z tekstu, fragmentów tekstu lub zdjęć wymaga uprzedniej zgody BRANDLIVE Sp. z o.o. o ile nie zaznaczono inaczej. Oznakowania, które mogą być zabezpieczone na stronie BRANDLIVE Sp. z o.o. są zastrzeżone. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do marki BRANDLIVE i jej grupy kapitałowej oraz wszelkich związanych z nią symbolami czy znakami, takimi jak logo firmy.