Urząd Prezydenta RP

Sytuacja jaką zastaliśmy

Mnogość rozwiązań wizualnych, wywołująca wrażenie przypadkowości.
Niejasno sprecyzowane wzory postępowania w zakresie oznakowania nośników Prezydenta i Kancelarii.
Realizacje wielu elementów wizualnych, jakościowo odbiegające od pożądanego wizerunku Głowy Państwa.
Brak standaryzacji graficznej i zarządzania wizerunkiem w obszarze wizualizacji.

Celem naszych działań było:
• Przygotowanie oprawy wizualnej godnie prezentującej rangę Prezydenta RP
• uporządkowanie i standaryzacja nośników wizualnych
• podniesienie jakości graficznej, materiałowej i realizacyjnej

Zakres naszych prac

• Analiza protokołu dyplomatycznego
• analiza materiałów źródłowych II RP, zawierających sposoby prezentacji Prezydenta RP
• analiza wizerunku podobnych instytucji zagranicznych
• analiza dokumentów warunkujących stosowanie elementów wizualnych
• uwarunkowania heraldyczne, sfragistyczne i weksykologiczne
• opracowanie elementów bazowych znaku Orła Białego
• koncepcja wyróżnika graficznego Kancelarii Prezydenta RP
• projekt stylu i identyfikacji wizualnej
• druki zewnętrzne i wewnętrzne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
• księga Identyfikacji Wizualnej.

Efekt jaki uzyskaliśmy

Przygotowaliśmy pełen zestaw identyfikacji graficznej, reprezentującej Głowę Państwa i Kancelarię stosownie do pozycji w Polsce i poza granicami kraju.

Opracowanie spełnia wszystkie związane z reprezentacją wymogi – protokolarne, prawne, heraldyczne i zwyczajowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonaliśmy wizualnego rozróżnienia identyfikacji Prezydenta i identyfikacji prezydenckiej Kancelarii.

Powrót do artykułów
Agencja Brandingowa
Agencja brandingowa BRANDLIVE realizuje projekty z zakresu brandingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii marki. Skuteczna Agencja Brandingowa, która dowozi projekty. ➤ Sprawdź Ofertę

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
NIP: 7010823327,
REGON: 380258327,
KRS: 0000729619
Godziny otwarcia: pon. - pt. 09:00 - 17:00

BRANDLIVE | Agencja Brandingowa © 2022 All rights reserved.