Bank Zachodni WBK / Bank Santander

Sytuacja jaką zastaliśmy

W 2001 roku zaprojektowaliśmy system wizualny dla łączących się wówczas banków – Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego.
Opracowanie miało charakter przejściowy i miało być stosowane jedynie do momentu wprowadzenia nowej marki, co jednak nigdy nie nastąpiło.
W 2013 roku w związku z przyłączeniem BZ WBK do Grupy kontrolowanej przez Bank Santander, zaistniała potrzeba zaznaczenia nowej sytuacji.
Stosowany przez BZ WBK system identyfikacji wymagał rewitalizacji i dostosowania do nowych warunków. Koniunkcja znaków była utrudniona ze względu na współwystępowanie dwóch godeł – akronimu BZ i emblematu Santandera.
Zadania nie ułatwiała trudna do pogodzenia zielono - czerwona kolorystyka.

Celem naszych działań było:
• Rebranding wizerunku BZ WBK dostosowany do nowych okoliczności
• odświeżenie znaku marki BZ WBK
• połączenie wizualne marek BZ WBK i Santander.

Zakres naszych prac

• Opracowanie założeń wizerunkowych koncepcja ewolucji znaku marki BZ WBK
• koniunkcja znaku marki BZWBK i znaku marki Santander
• projekt systemu wizualnego
• zastosowanie znaku marki w promocji
• przewodnik Marki.

Efekt jaki uzyskaliśmy

Mimo programowego dualizmu, powstała identyfikacja o dużej dzielności komunikacyjnej. Odświeżony znak marki BZ WBK nie zawiera akronimu BZ, co likwiduje niepożądaną konkurencję wizualną z emblematem Santandera.

Standard grupowy zyskał polskojęzyczną wersję, adresowaną do krajowych odbiorców. Obowiązujące barwy identyfikacyjne zostały oddzielone białą linią, która zapobiegła bezpośredniemu, niekorzystnemu zestawieniu kolorów.
Przygotowany system wizualny i sposoby aplikacji znaku w promocji czytelnie informują o nowym etapie w rozwoju Banku. Projekty wdrożono natychmiast po ich akceptacji.

Powrót do artykułów

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wyceny?

Skontaktuj się z nami
Od 37 lat specjalizujemy się w brandingu, zwiększaniu sprzedaży oraz zarządzania marką. Skuteczna Agencja Brandingowa ➤ Sprawdź Ofertę

Social media

Kontakt

ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
BRANDLIVE | AGENCJA BRANDINGOWA © Copyright 2020
Treść i schemat strony internetowej BRANDLIVE Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie informacji lub danych dla celów komercyjnych, w szczególności korzystanie z tekstu, fragmentów tekstu lub zdjęć wymaga uprzedniej zgody BRANDLIVE Sp. z o.o. o ile nie zaznaczono inaczej. Oznakowania, które mogą być zabezpieczone na stronie BRANDLIVE Sp. z o.o. są zastrzeżone. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do marki BRANDLIVE i jej grupy kapitałowej oraz wszelkich związanych z nią symbolami czy znakami, takimi jak logo firmy.