Branding i komercjalizacja badań naukowych

Rozwój naukowy oraz postęp technologiczny w ogromnej mierze zależy od rezultatów badań naukowych. Proces komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych to pomysł biznesowego wykorzystania wynalazków i zdobycia środków na jego realizację. To także dobrze wykreowana marka.

Biznes

W osiągnięciu sukcesu w wyniku komercjalizacji badań naukowych, bardzo istotne jest wsparcie biznesowe. Wsparcie może obejmować niezbędną pomoc menedżerską, specjalistyczną wiedzę, kontakty, doświadczenie, umiejętność zarządzania, know-how oraz budowanie brandingu. Dotyczy to zarówno badań naukowych i pomysłów powstających wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i pochodzących z zewnątrz – wyższych uczelni, instytutów i laboratoriów.

Finansowanie 

Rynkowe powodzenie efektu prac naukowo-badawczych zależy od środków przeznaczonych na ten cel. Fundusze w postaci środków własnych często są niewystarczające, aby przeprowadzić cały proces komercjalizacji. Można jednak starać się o uzyskanie środków z Unii Europejskiej, czy też kredytów bankowych. Możliwe jest także wsparcie takich organizacji jak inkubatory przedsiębiorczości, fundusze venture capital, czy anioły biznesu.

Branding

Współczesna gospodarka ma charakter rynkowy. Dlatego wyniki badań naukowych stają się towarami rynkowymi, a jednostki naukowe pełnoprawnymi uczestnikami ryn

kowej gry. Zwiększa się w związku z tym, ranga skutecznych marek warunkujących sprawną komercjalizację. Dzięki szeroko rozumianej działalności brandingowej, wzrasta znaczenie i wartość naukowych przedsięwzięć. Co także istotne, branding efektywnie pomaga przełamywać bariery utrudniające proces komercjalizacji.


Jeśli zechcesz porozmawiać o swojej marce, pozostajemy do dyspozycji.


 

 

 

Powrót do artykułów
Od 37 lat specjalizujemy się w brandingu, zwiększaniu sprzedaży oraz zarządzania marką. Skuteczna Agencja Brandingowa ➤ Sprawdź Ofertę

Social media

Kontakt

ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
BRANDLIVE | AGENCJA BRANDINGOWA © Copyright 2020
Treść i schemat strony internetowej BRANDLIVE Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie informacji lub danych dla celów komercyjnych, w szczególności korzystanie z tekstu, fragmentów tekstu lub zdjęć wymaga uprzedniej zgody BRANDLIVE Sp. z o.o. o ile nie zaznaczono inaczej. Oznakowania, które mogą być zabezpieczone na stronie BRANDLIVE Sp. z o.o. są zastrzeżone. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do marki BRANDLIVE i jej grupy kapitałowej oraz wszelkich związanych z nią symbolami czy znakami, takimi jak logo firmy.