Rodzaje promocji: przewodnik dla początkującego przedsiębiorcy

Promocja to jedna z najpowszechniej stosowanych metod oddziaływania na odbiorców. Umożliwia ona przekazywanie nabywcom informacji dotyczących produktów i usług, jednocześnie poszerzając wiedzę na temat działalności przedsiębiorstwa. Sprzyja także kreowaniu preferencji rynkowych. Promocja może być praktykowana na wiele sposobów, jednak jej cel i funkcja zawsze są takie same. Dzisiejszy biznes wyróżnia cztery podstawowe rodzaje promocji. Co powinieneś o nich wiedzieć?

Czym jest promocja?

Żadna, szczególnie nowa na rynku firma, nie ma szans przetrwania, jeżeli nie zainwestuje w promocję. Zwłaszcza dziś, kiedy firmy konkurencyjne są niesamowicie rozwinięte i oferują wiele produktów. Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem promocji?

Słowo promocja pochodzi z języka łacińskiego. Promovere, promotio w ogólnym tłumaczeniu oznaczają pobudzanie lub szerzenie. W literaturze termin ten posiada wiele odpowiedników, do których zaliczamy m.in. oddziaływanie na komunikację marketingową, rynek czy aktywizację sprzedaży.

Wielu naukowców coraz częściej zastępuje termin promocja słowem konkurencja. Jest to związane z zupełnie nowym podejściem do tego zagadnienia. Pierwotnie, na pierwszym miejscu znajdował się punkt widzenia producenta. Był to tzw. marketing sprzedawcy, do którego odnosił się skrót 4P. Aktualnie podejście to znacząco się zmieniło, a firmy starają się obserwować rynek z punktu widzenia konsumenta. Mówimy zatem o tzw. marketingu nabywcy, czyli 4K, gdzie wyróżniamy m.in. komunikację w rozumieniu jako dialog z klientem. Aktualnie promocję stanowi aktywna faza komunikowania się firmy z konsumentami po to, aby poinformować ich o swojej działalności, a także aktualnych i przyszłych ofertach. Działania te przyczyniają się również do budowania pozytywnych relacji z konsumentami, kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa czy pobudzania i stymulowania popytu. Bez względu na to, o jakim rodzaju promocji mowa, celem każdej z nich jest zwiększenie świadomości klientów odnośnie oferowanych przez firmę usług czy produktów.

5/5 - (33 votes)

Jakie znaczenie w biznesie ma promocja?

Żadna firma oferująca najlepsze produkty o doskonałej jakości nie sprzeda ich bez odpowiedniej promocji. Działania promocyjne pozwolą dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, a chwytliwe zabiegi sprawią, że firma zostanie zapamiętana na dłużej. Bez skutecznej promocji świadomość produktu bardzo często pozostaje na rynku niska, co prowadzi do niższych niż oczekiwano przychodów. Co ważne, promocja wymaga dedykowanego budżetu, który pomoże zbudować świadomość na rynku i umożliwi organizację generowanych dodatkowych przychodów. Głównym celem promocji jest:

 • wprowadzenie nowego produktu do obrotu,
 • edukowanie nabywców na temat użytkowania produktów,
 • zwiększenie świadomości produktu,
 • zapoznanie konsumentów z aktualną i przyszłą ofertą sklepu oraz zachęcenie ich do kupna produktów,
 • odróżnienie od konkurencji,
 • budowa wizerunku oraz wartości marki.

Działania promocyjne mogą być prowadzone na wiele różnych sposobów. Początkujący przedsiębiorca powinien znać co najmniej cztery z nich.

Najpopularniejsze rodzaje promocji

Reklama – podstawowy rodzaj promocji

Reklama to najpopularniejszy oraz najstarszy rodzaj promocji. Pod pojęciem reklamy należy rozumieć każdą płatną formę nieosobowego popierania oraz przedstawiania produktów, usług bądź też idei wybranego przedsiębiorstwa. Odgrywa ona kluczową rolę w rozpoznawaniu marek. Dobra reklama z ukierunkowanym i trafnym przekazem dotrze zarówno do obecnych, jak i potencjalnych klientów.

Reklamy pierwotnie spełniały wyłącznie funkcje informacyjne. Związane były one z dotarciem do klienta oraz nakłonieniem go do skorzystania z usługi przedsiębiorstwa czy zakupienia oferowanego towaru. Dziś reklamy pełnią znacznie więcej funkcji. Mówimy tu m.in. o funkcji wspierającej, która powiązana jest z kształceniem nabywców, funkcji edukacyjnej, która naucza i podnosi świadomość odbiorców, a także funkcji konkurencyjnej, czyli formie odpowiedzi na komunikaty nadesłane od firm konkurencyjnych.

Taki rodzaj promocji ma charakter masowy, pośredni i perswazyjny. Reklamy są bezosobowe, a ich odbiorcy nie mają bezpośredniego kontaktu z firmą.

Akwizycja, czyli sprzedaż osobista

Akwizycja, czyli sprzedaż osobista to drugi najpopularniejszy rodzaj promocji. Polega ona na bezpośredniej prezentacji usług lub towarów konsumentom, przed dokonaniem czynności sprzedażowej. Czynności akwizycyjne mogą być prowadzone zarówno w terenie, jak i w siedzibie firmy. Podstawowym celem akwizycji jest zawarcie transakcji. To, co jest minusem tego rodzaju promocji to przede wszystkim znacznie większe koszty niż w przypadku reklamy.

Współczesna akwizycja obejmuje kilka ważnych etapów.

 1. Budowanie bazy potencjalnych klientów oraz powiększanie jej.
 2. Kontakt wstępny z konsumentem.
 3. Prezentacja produktu związana z gwarancją nagrody za uczestnictwo. Tutaj wyróżniamy pokazy w domach potencjalnych klientów, jak i spotkania zbiorowe.
 4. Finalizacja sprzedaży.
 5. Obsługa posprzedażowa.

Wielu specjalistów uważa, że akwizycja to najskuteczniejszy rodzaj promocji. Przedstawiciele handlowi pozostają bowiem w ciągłym kontakcie z klientami, przez co mogą nieustannie analizować ich zachowania, wdrażać odpowiednie rozwiązania oraz dopasowywać ofertę sprzedażową zgodnie z ich oczekiwaniami.

Public relations, czyli PR

PR jest stylem promocji, który daje szansę na zbudowanie atrakcyjnego i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. To właśnie dzięki PR osoby odpowiedzialne analizują sposób, w jaki ludzie reagują na ich markę, a także znajdują negatywne i pozytywne skojarzenia z przedsiębiorstwem. PR to także kształtowanie stosunków firmy z otoczeniem takim jak partnerzy biznesowi, przedstawiciele mediów czy pracownicy.

Celem PR jest utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy oraz utrzymywanie go, uzyskanie powszechnej akceptacji na rynku, a także zdobycie stabilnej pozycji, która umożliwia nieustany rozwój przedsiębiorstwa.

Sponsoring

Ostatnim najważniejszym rodzajem promocji jest sponsoring. Jest to umowa partnerska, gdzie sponsor przekazuje podmiotowi sponsorowanemu do realizacji jego celów, w zamian za wykorzystywanie jego potencjału komercyjnego. Tak, jak i w poprzednich rodzajach promocji, również sponsoring skupia się na promocji wizerunku przedsiębiorstwa oraz jego produktów bądź usług.

Pod pojęciem sponsoringu kryje się też wspieranie inicjatyw społecznych czy ważnych wydarzeń kulturowych, sportowych, społecznych bądź naukowych. Tego typu promocja wybierana jest najchętniej wtedy, gdy jej przedmiotem są produkty z prawnie ograniczoną przepisami reklamą, np. wyroby alkoholowe czy tytoniowe.

Wyżej wymienione rodzaje promocji to podstawa marketingu każdego przedsiębiorstwa. Będąc osobą początkującą, warto postawić na kilka rodzajów reklamy, co pomoże dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców.

Powrót do artykułów
5/5 - (33 votes)
Agencja Brandingowa
Agencja brandingowa BRANDLIVE realizuje projekty z zakresu brandingu, identyfikacji wizualnej oraz strategii marki. Skuteczna Agencja Brandingowa, która dowozi projekty. ➤ Sprawdź Ofertę

Kontakt

BRANDLIVE Sp. z o.o.,
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
NIP: 7010823327,
REGON: 380258327,
KRS: 0000729619
Godziny otwarcia: pon. - pt. 09:00 - 17:00

BRANDLIVE | Agencja Brandingowa © 2022 All rights reserved.