× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive
Znak  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz BRANDLIVE

Branding Platformy Przemysłu Przyszłości

Wygraliśmy przetarg na branding, wyjątkowo pobudzający do twórczego myślenia. Przedmiotem naszego opracowania będzie Platforma Przemysłu Przyszłości. Organizatorem tego interesującego przetargu było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Naszym zadaniem będzie przygotowanie strategii marketingowej oraz systemu identyfikacji wizualnej marki Platformy Przemysłu Przyszłości. Rozwinięciem brandingu będzie nasze opracowanie obejmujące specyfikację działań i zasobów do realizacji strategii komunikacji. Zajmiemy się m.in. rekomendacją kanałów komunikacji, operacjonalizacją strategii komunikacji i specyfikacją rozwiązań zadaniowych - np. Chat Bot, Contact Center.

Przetarg

styczeń 07, 2019 19:45

ORLEN - symbolika marki

ORLEN - symbolika marki

Symbolika marki jest ciągle nie docenianym instrumentem wizerunkowym, podnoszącym walory brandingu. Opracowany przez nas program symboliczny, odnosił się zarówno do Koncernu, jak i jego sieci stacj...

Brand

listopad 08, 2018 11:21

ORLEN - dokument programu pilotażowego

ORLEN - program pilotażowy

Rezultaty programu prototypowego były podstawą prac nad kolejnym etapem budowy brandingu stacji paliw - programu pilotażowego. Pilotaż objął wszystkie elementy wyposażenia stacji i był podstawą oce...

Brand

październik 28, 2018 12:07

ORLEN - program prototypowy dokumentacja

ORLEN - program prototypowy

Wdrożenie brandingu Sieci Stacji Paliw, było czasochłonnym i kosztownym przedsięwzięciem, wymagającym znacznego wysiłku organizacyjnego. W celu podniesienia jakości brandingu i minimalizacji kosztó...

Brand

październik 24, 2018 12:40

ORLEN - program zarządzania wizerunkiem

ORLEN - program zarządzania wizerunkiem

Opracowany przez nas program zarządzania wizerunkiem, miał za zadanie usprawnienie i zwiększenie efektywności nowego brandingu. Odnosił się do organizacji wprowadzenia, kontynuacji i rozwoju marki ...

Brand

październik 24, 2018 12:25

ORLEN - wizualny wizerunek korporacji

ORLEN - wizualny wizerunek korporacji

Równolegle z brandingem stacji paliw, prowadziliśmy prace nad wizerunkiem korporacji Polski Koncern Naftowy. Obydwa systemy wizualne w myśl założeń strategicznych, różniły się stylem ze względu na ...

Brand

październik 23, 2018 10:43

Orlen - wizualny wizerunek sieci

ORLEN - wizualny wizerunek sieci

Wizerunek sieci stacji paliw był najważniejszą częścią realizowanego przez nas brandingu. Projekt obejmował trzy obszary - architekturę, identyfikację i informację wizualną. Prace projektowe wspier...

Brand

wrzesień 25, 2018 20:40

Uwarunkowania strategiczne marki: publikacja

ORLEN - uwarunkowania strategiczne marki

Z perspektywy kilkunastu lat, wiele kwestii związanych z wizerunkiem marki ORLEN, wydaje się oczywistych. Kiedy tworzyliśmy tożsamość tej marki, możliwe były różne rozwiązania. W wyborze najlepszyc...

Brand

wrzesień 25, 2018 18:23

Logo manual orlen

ORLEN - kto jest twórcą znaku?

Znak marki ORLEN jest znakiem trójelementowym. Pierwszy element - godło Godło wyobrażające głowę orła, zostało wyłonione w konkursie. Autorem projektu jest prof. Henryk Chyliński z warszawskiej Aka...

Brand

wrzesień 13, 2018 07:37

Orlen brandbook

ORLEN - kto jest twórcą brandingu?

Po połączeniu Petrochemii Płock i Centrali Produktów Naftowych (CPN) powstał nowy podmiot, który miał stać się w krótkim czasie tuzem polskiej gospodarki. Prezesurę tego arcyważnego przedsięwzięcia...

Brand

wrzesień 05, 2018 18:01

branding-i-komercjalizacja-badan-naukowych

Branding i komercjalizacja badań naukowych.

Rozwój naukowy oraz postęp technologiczny w ogromnej mierze zależy od rezultatów badań naukowych. Proces komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych to pomysł biznesowego wykorzystania wynalazk...

Brand

sierpień 11, 2018 20:48

Brand definition

Brand Definition.

Właściwa metoda rozwoju marki, często jest trudna do określenia. Dlatego tak przydatna jest obiektywna diagnoza marki, przedsiębiorstwa i potencjału rynkowego. Przeprowadzona diagnoza wspiera Przed...

Brand

sierpień 11, 2018 20:45

Wizytówka, czyli karta wizytowa — różne typy.

Wizytówka, czyli karta wizytowa — różne typy.

Decydując się na kartę wizytową, należy jasno określić jej całościowy charakter. Mamy do wyboru trzy drogi, wynikające z kontekstu stosowania karty wizytowej i jej miejsca w wizerunku właściciela l...

Life style

sierpień 06, 2018 00:18

Wizytówka, czyli karta wizytowa – przed czym się strzec.

Wizytówka, czyli karta wizytowa – przed czym się strzec.

Przedstawiciele przedsiębiorstw często posługują się wadliwymi kartami wizytowymi. Wynika to z braku znajomości etykiety biznesowej i ograniczonej tradycji w tym zakresie. O czym warto wiedzieć, ab...

Life style

sierpień 06, 2018 00:11

Wizytówka, czyli karta wizytowa  - rozmaite funkcje.

Wizytówka, czyli karta wizytowa - rozmaite funkcje.

Karta wizytowa popularnie nazywana wizytówką w miarę upływu wieków i zmianami społecznymi, utraciła swój elitarny charakter. Obecnie najczęściej jest stosowana w życiu zawodowym, zwłaszcza podczas ...

Life style

lipiec 24, 2018 18:28

Branding – nowa formuła zwiększająca dochody  przedsiębiorstw

Branding – nowa formuła zwiększająca dochody przedsiębiorstw

Nowe na naszym rynku zastosowanie brandingu, zwiększające dochodowość przedsiębiorstw.Wymierne zwiększanie wartości i skuteczności marek.Najbardziej doświadczony Zespół brandingowy w Polsce w nowej...

O firmie

lipiec 24, 2018 18:23