Wizualny wizerunek korporacji

Równolegle z brandingem stacji paliw, prowadziliśmy prace nad wizerunkiem korporacji Polski Koncern Naftowy. Obydwa systemy wizualne w myśl założeń strategicznych, różniły się stylem

Wobec wymogu przyspieszenia prac brandingowych, projektowanie prowadziliśmy metodą Tryptyk(c). Była to nasza nowatorska wówczas metoda, łącząca w jedną całość kreację, optymalizację i weryfikację systemu wizualnego. Dzięki temu mogliśmy w bardzo krótkim czasie, przedstawiać do akceptacji projekty poszczególnych nośników, nie obawiając się przy tym utraty spójności systemu. 

Brak pozytywnego rezultatu prac prowadzonych przez naszych poprzedników, wpłynął na znaczne opóźnienie realizacji brandingu. W związku z tym zarówno projektowanie, jak i wdrożenie, musieliśmy przeprowadzić wyjątkowo sprawnie.

Wizualny wizerunek korporacji

System wizualny korporacji podzielony został na cztery działy identyfikacji: 

– typografię i kolorystykę akcydensów oraz oznakowanie;

– styl środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem cystern;

– architektura obiektów biurowych wraz z oznakowaniem;

– styl nośników reklamowych.

Wybór nośników korporacyjnego wizerunku, podyktowany był najpilniejszymi potrzebami w tym zakresie oraz krótkimi terminami realizacji produkcji.

Koherentność systemu identyfikacji korporacji i systemu identyfikacji sieci stacji paliw, zapewniały elementy bazowe. Stanowiły kompendium wiedzy na temat podstaw brandingu. Obejmowały swą zawartością godło, logotyp, modyfikację kroju logotypowego, kolorystykę, kroje podstawowe i uzupełniające, układy typograficzne oraz warianty i wersje znaku a także  jego kontekst użytkowy.

Zestaw Elementów Bazowych uzupełniliśmy przydatnymi wówczas w brandingowej praktyce, narzędziami weryfikacji spójności identyfikacji. Narzędzia służyły do weryfikacji kolorystyki oraz wielkości minimalnych znaku. Dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu brandingu były tabele znaków oraz szczegółowe specyfikacje.

Projekt systemu wizualnego, był użytkowym wzorcem postępowania, przeznaczonym dla powołanych Koordynatorów Identyfikacji i wszystkich osób zaangażowanych w proces tworzenia, kontynuowania i rozwoju brandingu.

Projekt wizualnego wizerunku korporacji ORLEN, zawarliśmy w dwóch dokumentach: ORLEN – Elementy Bazowe i Przewodnik Identyfikacji Wizualnej.

Brak nowoczesnego wizerunku firmy? Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie!
T: +48 536 742 137, M: biuro@brandlive.pl

 

Powrót do artykułów
Od 37 lat specjalizujemy się w brandingu, zwiększaniu sprzedaży oraz zarządzania marką. Skuteczna Agencja Brandingowa ➤ Sprawdź Ofertę

Social media

Kontakt

ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
BRANDLIVE | AGENCJA BRANDINGOWA © Copyright 2020
Treść i schemat strony internetowej BRANDLIVE Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie informacji lub danych dla celów komercyjnych, w szczególności korzystanie z tekstu, fragmentów tekstu lub zdjęć wymaga uprzedniej zgody BRANDLIVE Sp. z o.o. o ile nie zaznaczono inaczej. Oznakowania, które mogą być zabezpieczone na stronie BRANDLIVE Sp. z o.o. są zastrzeżone. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do marki BRANDLIVE i jej grupy kapitałowej oraz wszelkich związanych z nią symbolami czy znakami, takimi jak logo firmy.