Identyfikacja Wizualna Sieci Stacji Paliw

Wizerunek sieci stacji paliw ORLEN był najważniejszą częścią realizowanego przez nas brandingu.

Projekt obejmował trzy obszary – architekturę, identyfikację i informację wizualną. Prace projektowe wspierały badania, weryfikacja prototypowa, realizacja pilotażowa oraz koncepcja zarządzania wizerunkiem sieci.

Opracowaliśmy niepowtarzalny, wysoce rozpoznawalny styl stacji paliw, który towarzyszy marce od wielu lat. Naszym celem było nie tylko uzyskanie najwyższej jakości. Należało także przewidzieć kierunek rozwoju wizerunku konkurencyjnych sieci sprzedaży na tym rynku. Stąd specjalny, bazowy element architektoniczny, oświetlenie liniowe, czy odbiegający od standardu katalog piktogramów. 

Orlen - wizualny wizerunek

Wizualny wizerunek ORLEN

 

Po zatwierdzeniu przez Zarząd koncepcji wiodącej, następnym krokiem było przygotowanie kilkudziesięciu opracowań systemowych stacji paliw. Obiektywizację oceny projektów i właściwą prognozę oddziaływania stacji, zapewnił zestaw przeprowadzonych przez nas badań. Badania z zakresu ergonomii widzenia i psychologii widzenia, objęły preferencje postrzegania stacji, percepcję mobilną i statyczną, hierarchię odbioru komunikatów wizualnych, widzenie progowe w warunkach dziennych i nocnych.

 

ORLEN wizualny wizerunek

ORLEN wizerunek

 

Jakość realizacyjną, konstrukcyjną i materiałową, pomógł ocenić nasz Program Prototypowy. Wykonane pod naszym nadzorem prototypy elementów wyposażenia stacji, pozwoliły udoskonalić projekty z korzyścią dla produkcji modułowego systemu wizualnego. Ostateczną weryfikację wizerunku stacji paliw w warunkach rzeczywistych, zapewnił nasz  Program Pilotażowy. Pod naszym nadzorem wykonany został kompletny branding wybranej stacji.

 

Orlen Wizerunek sieci

 

Pilotaż ten pozwolił dopracować system od strony produkcyjnej i logistycznej. Każdy z programów kończony był wnioskami odnoszącymi się do przewidywanych kosztów produkcji. Aby podnieść skuteczność planowanego brandingu, równolegle prowadziliśmy prace z zakresu zarządzania wizerunkiem sieci. Nasze wcześniejsze doświadczenia wyniesione z największych przedsiębiorstw, pomogły nam opracować Księgę Procedur i Dokumentów Wewnętrznych.

 

Orlen zbiornik gazu
orlen stacja paliw

 

Projekt brandingu sieciowego zawierał alternatywne możliwości kształtowania wizerunku stacji, w zależności od indywidualnych uwarunkowań. Przedstawione rozwiązania uwzględniały zarówno istniejącą wówczas, jak i dającą się przewidzieć w przyszłości, różnorodność wielkości stacji, układów funkcjonalnych i usług dodatkowych. Elastyczność rozwiązań pozwoliła na zastosowanie brandingu w różnorodnych sytuacjach, przy zachowaniu jakości i stabilności wizerunku sieci.

 

Projekt wizualnego wizerunku sieci ORLEN, zawarliśmy w dokumencie Księga Identyfikacji Wizualnej – Katalog Elementów Wizualizacji Stacji Paliw.

 

 

 

 

Powrót do artykułów
Od 37 lat specjalizujemy się w brandingu, zwiększaniu sprzedaży oraz zarządzania marką. Skuteczna Agencja Brandingowa ➤ Sprawdź Ofertę

Social media

Kontakt

ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa
biuro@brandlive.pl
+48 536 742 137
BRANDLIVE | AGENCJA BRANDINGOWA © Copyright 2020
Treść i schemat strony internetowej BRANDLIVE Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie informacji lub danych dla celów komercyjnych, w szczególności korzystanie z tekstu, fragmentów tekstu lub zdjęć wymaga uprzedniej zgody BRANDLIVE Sp. z o.o. o ile nie zaznaczono inaczej. Oznakowania, które mogą być zabezpieczone na stronie BRANDLIVE Sp. z o.o. są zastrzeżone. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do marki BRANDLIVE i jej grupy kapitałowej oraz wszelkich związanych z nią symbolami czy znakami, takimi jak logo firmy.