× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive

TELEWIZJA POLSKA

projekt realizowany w latach 2014 - 2016

ZAKRES NASZEGO OPRACOWANIA

 • Strategia marki korporacyjnej TVP i rodziny submarek
 • koncepcja architektury marek
 • projekt nowych znaków marek oraz projekt znaków emisyjnych: TVP,  TVP1, TVP2, TVP3, TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Seriale, TVP Historia, TVP Info, 16 Oddziałów Regionalnych
 • projekt identyfikacji wizualnej Korporacji TVP
 • projekt identyfikacji wizualnych submarek TVP1, TVP2, TVP3, TVP Polonia
 • projekty identyfikacji wizualnej 16 Oddziałów Regionalnych
 • komunikacja wewnętrzna w zakresie tworzenia nowego wizerunku
 • formalizacja zarządzania wizerunkiem
 • opracowanie dokumentów wewnętrznych, rozporządzeń, kart stanowiskowych
 • szkolenia dotyczące marki, identyfikacji, wizerunku
 • badania koncepcji z zakresu psychologii i ergonomii widzenia, odbioru społecznego
 • audyt, inwentaryzacja, klasyfikacja nośników wizerunku
 • księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Telewizji Polskiej SA
 • przewodniki Systemu Identyfikacji Wizualnych Oddziałów i Submarek
 • wprowadzenie cyfrowych platform zarządzania brandingiem.

SYTUACJA JAKĄ ZASTALIŚMY

Szeroki zakres oddziaływania Telewizji Polskiej i jej rozległa struktura wymagały spójnego rozwiązania, które pozwoliłyby uporządkować jej wizualne oblicze. Podejmowane wcześniej działania identyfikacyjne nie oddawały pozycji zajmowanej przez Telewizję. Rozdrobniona wizualnie struktura oraz indywidualne rozwiązania poszczególnych jednostek osłabiały obraz TVP. Podjętą decyzję o uporządkowaniu wizerunku oparto na przesłaniu strategicznym – budowie silnego koncernu medialnego, spełniającego misję polskiej telewizji publicznej. Dynamika rozwoju rynku medialnego zaowocowała rozwojem anten tematycznych – adresowanych do określonych grup odbiorców. Cyfryzacja oraz rosnące zapotrzebowanie na telewizję dostosowaną do współczesnych oczekiwań, wymagało korekty dotychczasowej struktury wizualnej. Brak sprecyzowanej architektury marek obniżał jakość podejmowanych działań wizerunkowych. Rosnące potrzeby rynkowe wymagały nowoczesnej standaryzacji i sprecyzowanej hierarchii stosowania marek.


CELE NASZYCH DZIAŁAŃ

Znalezienie nowych rozwiązań jakościowych, które będą akceptowane zarówno przez dotychczasowych jak i nowych odbiorców

wprowadzenie rozwiązań podnoszących oglądalność anten

podniesienie wizualnego standardu

księga systemu identyfikacji wizualnej Telewizji Polskiej SA

przewodniki systemów identyfikacji marek antenowych TVP1, TVP2, TVP3, TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Seriale, TVP Historia, TVP Info, 16 Oddziałów Regionalnych

opracowanie spójnej architektury marek, dostosowanej do nowych wymogów

wprowadzenie cyfrowych narzędzi zarządzania markami.


EFEKT JAKI UZYSKALIŚMY

Powstała nowa architektura marek, porządkująca strukturę wizualną. Określono przynależność poszczególnych submarek do właściwych poziomów struktury TVP. Submarki otrzymały nowoczesne, cyfrowe narzędzia ułatwiające zarządzanie brandingiem. Wprowadzone zmiany zwiększyły spójność komunikacji TVP.