TVP

Branding

Sytuacja jaką zastaliśmy

Szeroki zakres oddziaływania Telewizji Polskiej i jej rozległa struktura wymagały spójnego rozwiązania, które pozwoliłyby uporządkować jej wizualne oblicze. Podejmowane wcześniej działania identyfikacyjne nie oddawały pozycji zajmowanej przez Telewizję. Rozdrobniona wizualnie struktura oraz indywidualne rozwiązania poszczególnych jednostek osłabiały obraz TVP.

Podjętą decyzję o uporządkowaniu wizerunku oparto na przesłaniu strategicznym – budowie silnego koncernu medialnego, spełniającego misję polskiej telewizji publicznej.

Dynamika rozwoju rynku medialnego zaowocowała rozwojem anten tematycznych – adresowanych do określonych grup odbiorców. Cyfryzacja oraz rosnące zapotrzebowanie na telewizję dostosowaną do współczesnych oczekiwań, wymagało korekty dotychczasowej struktury wizualnej.

Brak sprecyzowanej architektury marek obniżał jakość podejmowanych działań wizerunkowych. Rosnące potrzeby rynkowe wymagały nowoczesnej standaryzacji i sprecyzowanej hierarchii stosowania marek.

Zakres naszych prac

Efekt jaki uzyskaliśmy

Powstała nowa architektura marek, porządkująca strukturę wizualną.

Określono przynależność poszczególnych submarek do właściwych poziomów struktury TVP.

Submarki otrzymały nowoczesne, cyfrowe narzędzia ułatwiające zarządzanie brandingiem.

Wprowadzone zmiany zwiększyły spójność komunikacji TVP.

Zobacz podobne realizacje

Zobacz wszystkie

Kontakt

Postaw na silny i skuteczny brand. Skontaktuj się z nami.

e-mail: biuro@brandlive.pl