Poczta Polska

Rebranding

Sytuacja jaką zastaliśmy

Wizerunek Poczty Polskiej był zdecydowanie niekorzystny. Poczta postrzegana była jako mało przyjazna, ociężała i źle zorganizowana monopolistyczna instytucja. Placówki pocztowe tworzyły obraz zbiurokratyzowanego urzędu, przestarzałego i zaniedbanego.

Uwolnienie usług pocztowych prowadziło do szybkiego rozwoju konkurencji. W związku ze zmianami rynkowymi i technologicznymi, zmieniła się struktura sprzedaży, usług i produktów.

Poczta Polska posługiwała się niekompletnym, niedostosowanym do współczesnych wymogów systemem wizualnym. Stosowany znak marki i niebieską kolorystykę wybrano przypadkowo, wkrótce po podzieleniu Polskiej Poczty, Telegrafu i Telefonu na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską SA  w 1992 r. Przedstawiciele licznych związków zawodowych byli negatywnie nastawieni do jakichkolwiek zmian związanych z wizualnym wizerunkiem.

Bogata historia Poczty Polskiej była traktowana jako argument przemawiający za zaniechaniem prac nad zmianą wizerunku. Częste zmiany kierownictwa Poczty utrudniały przeprowadzenie prac rebrandingowych.

Na przestrzeni lat, wielokrotnie byliśmy zapraszani do tego ciekawego przedsięwzięcia.

Zakres naszych prac

 

Efekt jaki uzyskaliśmy

Rebranding został wdrażany a rekomendowane przez nas rozwiązanie zostało pozytywnie zweryfikowane przez rynek.

Wprowadzenie czerwieni do pocztowej identyfikacji historycznej zwiększyło skuteczność komunikacyjną marki i jednocześnie wyraźnie zaakcentowało zachodzące zmiany.

Nowy wizerunek stał się symbolem pozytywnych przekształceń zachodzących w Poczcie Polskiej i wyraźnym przesłaniem, iż Poczta dostosowuje się do współczesnych wymogów rynkowych.

Zobacz podobne realizacje

Zobacz wszystkie

Kontakt

Postaw na silny i skuteczny brand. Skontaktuj się z nami.

e-mail: biuro@brandlive.pl