× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive
Brand

ORLEN - symbolika marki

ORLEN - symbolika marki

Symbolika marki jest ciągle nie docenianym instrumentem wizerunkowym, podnoszącym walory brandingu. Opracowany przez nas program symboliczny, odnosił się zarówno do Koncernu, jak i jego sieci stacji paliw. Program utrwalał wizerunek przedsiębiorstwa o polskim, narodowym charakterze.

Orlen - symbolika marki

Dzięki właściwemu programowi symbolicznemu, możliwe jest skuteczniejsze i bardziej efektywne kształtowanie przekazu brandingowego. Symbolika dostosowana do celów komunikacyjnych, ułatwia wytworzenie pozytywnych związków emocjonalnych między odbiorcą a kierowaną do niego marką. Dzięki dodatkowym wartościom reprezentowanym przez markę, łatwiej przekonać odbiorców do przedsiębiorstwa i sieci sprzedaży. Eksponowanie symboliki zwiększa potencjał promocyjny i wspiera budowanie programów lojalnościowych.

Orlen - symbolika marki

Marka łatwiej odciska się w świadomości odbiorców, jeżeli związane są z nią odpowiednie symbole i towarzyszące symbolice emocje. Dzięki temu przekaz kryjący się za poszczególnymi symbolami Koncernu, ma zdecydowanie większy potencjał oddziaływania na rynku. Prawidłowy przekaz symboliczny to także większa zapamiętywalność marki. Zapamiętywalność łączy się bezpośrednio z większą rozpoznawalnością, co ma to istotny wpływ na sprawność komunikacyjną brandingu.

Orlen - symbolika marki

Uwarunkowania strategiczne marki ORLEN, wskazywały polski, narodowy charakter marki, jako główną cechę wizerunkową. Znalazło to swoje odniesienie w wizualnych koncepcjach i projektach sieci stacji paliw oraz korporacji. Dlatego też zaproponowany przez nas program symboliczny, silnie podkreślał tradycje polskiego Orła oraz polskich barw narodowych. Program adresowany był do użytku zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Orlen - symbolika marki

Zgodnie ze sztuką tworzenia programów symbolicznych oraz wagą tematu, nasze opracowanie oprócz symboliki bezpośredniej (asocjacyjnej) i mianowanej (pośredniej), odnosiło się także do symboliki źródłowej (historycznej).
Symbolika bezpośrednia zawiera najbardziej uniwersalne skojarzenia z danym komunikatem wizualnym. Jest najczęściej bliska odbiorcy, ze względu na swoją prostotę.
Symbolika mianowana wymaga zabiegów polegających na kodowaniu w świadomości odbiorców. Jej rola sprowadza się do nadania znaczenia, którego wcześniej nie było.
Symbolika źródłowa jest kształtowana i utrwalana w świadomości społeczeństw, dzięki ciągłości kulturowej.

Orlen - symbolika marki

Opracowanie symboliki marki ORLEN, zawarliśmy w dokumencie Preambuła Symboliki Insygniów.