× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive
Brand

ORLEN - program prototypowy

ORLEN - program prototypowy dokumentacja

Wdrożenie brandingu Sieci Stacji Paliw, było czasochłonnym i kosztownym przedsięwzięciem, wymagającym znacznego wysiłku organizacyjnego. W celu podniesienia jakości brandingu i minimalizacji kosztów produkcji, objęliśmy nadzorem prototypy wybranych elementów stacji.

Orlen - program prototypowy

Program prototypowy umożliwił nam korektę projektów pod względem konstrukcyjnym, materiałowym, technologicznym i kosztowym. Pozwoliło nam to zarówno podnieść jakość projektów, jak i zwiększyć poziom unifikacji elementów składających się na branding i wyposażenie stacji. Wykonawstwo prototypów pod naszym nadzorem, powierzone zostało przez Polski Koncern Naftowy firmie Socha Neon Styl.

orlen - program prototypowy

Objęliśmy prototypowaniem te elementy konstrukcji i brandingu, które nie tylko wywierają istotny wpływ na wizerunek stacji, ale również determinują rozwiązania wizualne pozostałych elementów. Szczegółowej analizie produkcyjnej poddany został fryz i obudowa słupów konstrukcyjnych stacji. Wybór ten podyktowany był podstawowym wpływem tych elementów zarówno na postrzeganie całości stacji, jak i dominującą ich rolę w tworzonym wizerunku. Wybrane elementy miały ponadto charakter modułowy i skalowalny, co miało wpływ na ich zastosowanie w wyposażeniu stacji o najróżniejszych parametrach.

Orlen - program prototypowy - elementy fryzu

Na podstawowy materiał konstrukcyjny została wybrana blacha aluminiowa, poddana procesom tłoczenia i obróbki skrawaniem. Poszczególne detale łączone były techniką skręcania. Prawidłową kolorystykę powierzchni nadało lakierowanie proszkowe lub w szczególnych przypadkach malowane, zgodnie ze specyfikacją identyfikacyjną.

Orlen - program prototypowy - obudowa słupa

Podczas prac prototypowych nastąpiły zmiany wynikające ze specyfiki użytych materiałów, prognozowanego czasu produkcji i ułatwień realizacyjnych obniżających koszt produkcji.

Orlen - program prototypowy - różnice między projektem a prototypem

Na decyzje o ostatecznym kształcie wyposażenia stacji miały wpływ:

  • zgodność z całościową koncepcją brandingu;
  • trwałość materiałów i ich odporność na warunki atmosferyczne;
  • jakość otrzymanych powierzchni;
  • walory estetyczne zarówno całości jak i detali;
  • optymalny poziom prognozowanych kosztów;
  • zastosowanie montażu rozłącznego, gwarantującego wymianę poszczególnych części w razie konieczności.

Program prototypowy zakończył się odbiorem prac przez Komitet Sterujący.

Wnioski i rekomendacje wynikające z prototypowania, zawarliśmy w dokumencie Dokumentacja Programu Prototypowego.