× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive
Brand

ORLEN - wizualny wizerunek korporacji

ORLEN - wizualny wizerunek korporacji

Równolegle z brandingem stacji paliw, prowadziliśmy prace nad wizerunkiem korporacji Polski Koncern Naftowy. Obydwa systemy wizualne w myśl założeń strategicznych, różniły się stylem ze względu na ich odmienny kontekst rynkowy. Spoiwem systemów były wspólne elementy bazowe.

Orlen wizualny wizerunek korporacji

Wobec wymogu przyspieszenia prac brandingowych, projektowanie prowadziliśmy metodą Tryptyk(c). Była to nasza nowatorska wówczas metoda, łącząca w jedną całość kreację, optymalizację i weryfikację systemu wizualnego. Dzięki temu mogliśmy w bardzo krótkim czasie, przedstawiać do akceptacji projekty poszczególnych nośników, nie obawiając się przy tym utraty spójności systemu.

Orlen - wizualny wizerunek korporacji

Brak pozytywnego rezultatu prac prowadzonych przez naszych poprzedników, wpłynął na znaczne opóźnienie realizacji brandingu. W związku z tym zarówno projektowanie, jak i wdrożenie, musieliśmy przeprowadzić wyjątkowo sprawnie.
System wizualny korporacji podzielony został na cztery działy identyfikacji:

  • oznakowanie, styl, typografię i kolorystykę akcydensów;
  • oznakowanie, styl środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem cystern;
  • oznakowanie, styl obiektów biurowych;
  • oznakowanie, styl nośników reklamowych.

Wybór nośników korporacyjnego wizerunku, podyktowany był najpilniejszymi potrzebami w tym zakresie oraz krótkimi terminami realizacji produkcji.

Orlen - wizualny wizerunek korporacji

Koherentność systemu identyfikacji korporacji i systemu identyfikacji sieci stacji paliw, zapewniały elementy bazowe. Stanowiły kompendium wiedzy na temat podstaw brandingu. Obejmowały swą zawartością godło, logotyp, modyfikację kroju logotypowego, kolorystykę, kroje podstawowe i uzupełniające, układy typograficzne oraz warianty i wersje znaku a także jego kontekst użytkowy.

Orlen - wizualny wizerunek korporacji

Zestaw Elementów Bazowych uzupełniliśmy przydatnymi wówczas w brandingowej praktyce, narzędziami weryfikacji spójności identyfikacji. Narzędzia służyły do weryfikacji kolorystyki oraz wielkości minimalnych znaku. Dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu brandingu były tabele znaków oraz szczegółowe specyfikacje.

Orlen - wizualny wizerunek korporacji

Projekt systemu wizualnego, był użytkowym wzorcem postępowania, przeznaczonym dla powołanych Koordynatorów Identyfikacji i wszystkich osób zaangażowanych w proces tworzenia, kontynuowania i rozwoju brandingu.

Orlen - wizualny wizerunek korporacji

Projekt wizualnego wizerunku korporacji ORLEN, zawarliśmy w dwóch dokumentach: ORLEN - Elementy Bazowe i Przewodnik Identyfikacji Wizualnej.

Orlen - wizualny wizerunek korporacji