× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive
Brand

ORLEN - program zarządzania wizerunkiem

ORLEN - program zarządzania wizerunkiem

Opracowany przez nas program zarządzania wizerunkiem, miał za zadanie usprawnienie i zwiększenie efektywności nowego brandingu. Odnosił się do organizacji wprowadzenia, kontynuacji i rozwoju marki ORLEN z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i jego kultury organizacyjnej.

Orlen-program zarządzania wizerunkiem

Zarządzanie wizerunkiem zapewnia skuteczną kontrolę decyzji, kosztów, projektowania, produkcji i wdrożenia zmian. Pomaga uzyskać optymalną jakość brandingu i jego powtarzalność, we wszystkich jednostkach organizacyjnych zaangażowanych w budowę marki. Nasze opracowanie było ukierunkowane na wykorzystanie istniejącego potencjału, co wydatnie się przyczyniło do racjonalizacji procesu zmian.

Na program zarządzania składały się projekty obiegu informacji decyzyjnych, rekomendowanych procedur decyzyjnych, poleceń służbowych, regulaminów, instrukcji i zakresów obowiązków. Wdrożenie zarządzania wizerunkiem, przebiegało w pięciu etapach:

  • określenie zakresu zmian w zarządzaniu wizerunkiem;
  • przygotowanie propozycji zmian;
  • uzyskanie akceptacji zmian;
  • uzupełnienie, zmiana istniejących dokumentów organizacyjnych;
  • wdrożenie - szkolenie, koordynacja, audyt wprowadzonych zmian.

Orlen - [program zarządzania wizerunkiem

Punktem odniesienia naszego opracowania były dotychczasowe procedury stosowane przez Biuro PR i Promocji, Pion Handlu Detalicznego, Pion Handlu Hurtowego i Logistyki oraz Pion Rozwoju i Techniki. Przy ustalaniu treści i zakresu zmian w istniejących wewnętrznych dokumentach, nieodzowne było zaangażowanie Biura Zarządu, Biura Prawnego i Komitetu Sterującego. Wprowadzanie nowych rozwiązań ułatwiła współpraca z Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Zapewniło to zgodność naszych propozycji z procedurami Systemu Zarządzania Jakością.

Niezbędnym elementem było ustalenie obiegu informacji o zasadach i warunkach budowy brandingu oraz jego wdrożenia i eksploatacji. Dotyczyło to Pionu Ekonomiczno - Finansowego w zakresie kosztów i ich uwzględnienia w planach finansowych; Pionu Handlu Detalicznego w zakresie włączenia brandingu do programów modernizacji i rozwoju sieci stacji; Pionu Rozwoju i Techniki w zakresie standardów handlowych i technicznych oraz planów inwestycyjnych.

Zbiór organizacyjnych rozwiązań dotyczących brandingu, zawarliśmy w dokumencie Księga Procedur i Dokumentów Wewnętrznych.