× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive

LOTTO

projekt realizowany w latach 2014 - 2017

ZAKRES NASZEGO OPRACOWANIA

 • Koncepcja rebrandingu pełnej struktury sieci sprzedaży
 • koncepcje poszczególnych rodzajów i typów kolektur oraz punktów sprzedaży
 • projekt nowego znaku marki sieciowej Lotto
 • projekt pełnego systemu identyfikacji wizualnej sieci sprzedaży
 • projekty architektoniczne i rozwiązania funkcjonalne kolektur i punktów sprzedaży
 • projekty wzornicze wyposażenia z uwzględnieniem warunków ergonomicznych
 • wprowadzenie cyfrowej platformy zarządzania brandingiem sieci Lotto
 • opracowanie i produkcja prototypów kolektur wzorcowych
 • opracowanie dokumentacji przetargowych
 • opracowanie wytycznych realizacyjnych
 • nadzory autorskie
 • audyt, inwentaryzacja, klasyfikacja sieci
 • szkolenia dotyczące marki, wizerunku sieci sprzedaży, prognozowanych zmian
 • księga znaku marki sieciowej Lotto
 • księga systemu identyfikacji wizualnej marki sieciowej Lotto
 • zbiór modułów wyposażenia sieci.
 • adaptacja, ewolucja, tworzenie nowych marek w strukturze rodziny produktów Lotto
 • koncepcja hierarchii odbioru marek produktowych w sieci sprzedaży
 • koncepcje ekspozycji marek produktowych w sieci sprzedaży
 • kodyfikacja marek produktowych i komunikacyjnych
 • karty standaryzacyjne marek produktowych.

SYTUACJA JAKĄ ZASTALIŚMY

Sieć tworzyła niekorzystny obraz organizacji z poprzedniej epoki gospodarczej, odbiegającej od współczesnych potrzeb rynkowych.  Architekturę, identyfikację i wyposażenie cechowała przypadkowość rozwiązań i wizualna siermiężność. Brak uporządkowania sprzedaży i mnogość umieszczanych komunikatów, wprowadzały chaos informacyjny o wyjątkowym natężeniu. Równoległa komunikacja marek  Totalizator  Sportowy i Lotto, prowadzona niespójnie i bez jasno sprecyzowanych priorytetów, potęgowała wrażenie bałaganu. Brakowało systemu komunikacji marek produktowych, dostosowanego do struktury sieci i potrzeb wynikających z rodzajów i typów kolektur. Odczuwalny był brak elektronicznych rozwiązań wspomagających sprzedaż. Substancja budowlana była przestarzała, często wymagająca zaawansowanych remontów. Wprowadzono częściowy zestaw znaków marek produktowych, przygotowany przez naszych poprzedników. Projekty zawierały liczne graficzne uchybienia oraz wady w specyfikacjach poszczególnych marek. Stan ten wymagał pilnego przeprojektowania znaków, zgodnie z przyjętym wysokim standardem. Jednocześnie powstawały nowe produkty, wymagające nowych znaków marek zbieżnych ze stylem całej grupy. Zaplanowano nowy zbiór marek komunikacyjnych, wymagający indywidualnych projektów znaków i nietypowych nośników. Rosła uzasadniona potrzeba nowoczesnych narzędzi zarządzania wizerunkiem marek produktowych.


CELE NASZYCH DZIAŁAŃ

 • Opracowanie spójnego, całościowego rozwiązania wizerunku sieci
 • podniesienie jakości wizualnej i funkcjonalnej poszczególnych rodzajów oraz typów kolektur i punktów sprzedaży
 • znalezienie rozwiązań obniżających koszty produkcji z jednoczesnym utrzymaniem przyjętych standardów wizerunkowych
 • przyjęcie rozwiązań systemowych i standaryzacyjnych, ułatwiających zarządzanie rebrandingiem.

EFEKT JAKI UZYSKALIŚMY

Nastąpiła korzystna zmiana wizerunkowa na wszystkich poziomach odbioru sieci: architektury, identyfikacji wizualnej, wyposażenia i komunikacji marek. Projekty umożliwiły uzyskanie pożądanych, zgodnych z celami rynkowymi reakcji klientów. Po zmianie wizerunku, kolektury odnotowują zdecydowane podniesienie wartości sprzedaży. Udało się zbudować elastyczny system sieciowy, dostosowany do najrozmaitszych warunków i potrzeb. Rozległe prace wdrożeniowe trwają - zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Podnieśliśmy jakość dotychczasowych rozwiązań, wprowadzając odpowiednie zmiany. Zaprojektowaliśmy nowe marki, uzyskując stylistyczną jedność z całą rodziną produktów. Poszczególne marki były wdrażane stopniowo, na podstawie kart produktowych i bez niepożądanego wrażenia niespójności działań komunikacyjnych. Struktura wizualna rodziny ma charakter otwarty, który ułatwia dalszy rozwój rodziny produktów.