Dzięki wypracowanym innowacjom tworzymy marki najlepsze w swojej branży.

W wyniku ponad 37-letniej praktyki BRANDLIVE w budowaniu świadomości marek na rynku, zespół najlepszych ekspertów w dziedzinie sztuki i grafiki na czele z Tadeuszem II Piotrem Górskim (Dyrektorem Strategicznym) opracował autorskie narzędzia i metody brandingowe zwiększające efektywność marek.

Są one własnością firmy BRANDLIVE i stanowią jej know-how, a służą głównie do:

1. oceny i weryfikacji skuteczności istniejących (bądź nowo planowanych) marek,

2. projektowania i kształtowania wizerunku oraz

3. przeprowadzenia badań ergonomii i psychologii widzenia na etapie kreowania, komunikacji i zarządzania marką.

Zastosowanie innowacji w procesie budowania świadomości marki

Na czym polega komercjalizacja marki
Na czym polega komercjalizacja marki
Autorskie narzędzia i metody brandingowe
Autorskie narzędzia i metody brandingowe
Marka i wynikające z niej korzyści finansowe
Marka i wynikające z niej korzyści finansowe
Autorski zakres prac nad wdrożeniem silnej marki
Autorski zakres prac nad wdrożeniem silnej marki
dr inż. Michał Ćwiąkała

W naszym autorskim procesie komercjalizacji marki wyróżniamy trzy postępujące po sobie etapy: wykreowanie wizerunku marki, skomunikowanie jej z otoczeniem rynkowym (promocja marki) oraz zarządzanie marką. Bardzo ciekawym, a jednocześnie trudnym etapem wdrożeniowym jest sam proces zarządzania marką. Ważnym aspektem w tym procesie jest dualizm spieniężania marki (pod którą kryją się także usługi, produkty i technologie przedsiębiorstwa), w którym wyróżniamy bezpośrednią i pośrednią formę komercjalizacji.

dr inż. Michał Ćwiąkała

Członek Zarządu
Na czym polega komercjalizacja marki
Na czym polega komercjalizacja marki
Tadeusz II Piotr Górski

Rosnące znaczenie marek w rozwoju przedsiębiorstw, wpływa bezpośrednio na sposób projektowania brandingu. Wszystkie bowiem funkcje marek, mają swoje źródło w skutecznie przeprowadzonym projektowaniu marki. Nie ma tu znaczenia cykl życia marki, gdyż skuteczność projektowania jest istotna zarówno dla marek nowych, jak i poddawanych korektom. Skuteczność projektowania w sposób bezpośredni związana jest z jakością programu prac projektowych. Im większe zadanie brandingowe, tym większe znaczenie ma odpowiednio dobrany i przeprowadzony program projektowania. W zwiększeniu efektywności programu projektowania, pomagają odpowiednio dobrane do przebiegu prac narzędzia i metody brandingowe.

Tadeusz II Piotr Górski

Dyrektor Strategiczny
Autorskie narzędzia i metody brandingowe
Autorskie narzędzia i metody brandingowe
dr inż. Michał Ćwiąkała

Wszystkie nasze prace brandingowe zmierzają zawsze ku konkretnym zyskom. Na polskim rynku brandingowym znajdujemy różny wachlarz ofertowy prac. Są firmy, które oferują prace brandingowe w kwocie 2500 zł, a są również takie, które ten sam zakres prac wyceniają na kwotę aż 200 000 zł. Nasuwają się zatem pytania: z czyich usług skorzystać? i skąd wynika tak duża różnica cenowa?

Zobacz artykuł - Marka i wynikające z niej korzyści finansowe

dr inż. Michał Ćwiąkała

Członek Zarządu
Marka i wynikające z niej korzyści finansowe
Marka i wynikające z niej korzyści finansowe
Xysztof Górski

Projektowanie współczesnego brandingu składa się z wielu rozmaitych dziedzin, mających wpływ na kompozycję rynkowego zjawiska, jakim jest marka. Szerokie spektrum zagadnień wynika z potrzeby dostosowania brandingu do obecnych potrzeb rynkowych przedsiębiorstw. Marka pełni rozmaite funkcje, związane z jej uczestnictwem w obrocie gospodarczym. Prawidłowy i profesjonalnie przygotowany zakres prac nad marką powinien obejmować trzy podstawowe zagadnienia: a) STRATEGIĘ MARKI - opracowanie kierunków, którymi powinna podążać marka, b) FILARY MARKI - opracowanie nazwy i znaku marki, c) KOMUNIKACJĘ MARKI - opracowanie sposobów działania marki na rynku.

Xysztof Górski

Prezes Zarządu
Autorski zakres prac nad wdrożeniem silnej marki
Autorski zakres prac nad wdrożeniem silnej marki

Skontaktuj się

ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa