Grupa kapitałowa

BRANDLIVE GROUP tworzy strukturę holdingową, w której podmiotem zarządzającym i wiodącym jest spółka BRANDLIVE. Pozostałe podmioty są spółkami zależnymi, uzupełniającymi usługi BRANDLIVE w kompleksowym łańcuchu komercjalizacji marki.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę związaną z budowaniem świadomości marki na rynku, którą w procesie komercjalizacji dzielimy na trzy postępujące po sobie etapy:

1) projektowanie marki,

2) promowanie marki,

3) zarządzanie marką.

Etap projektowania marki

Na etapie projektowania określamy podstawowe kierunki rozwoju i ekspansji marki działającej już na rynku jak i tej, która jest dopiero planowana. Dokonujemy badań ankietowych i panelowych oraz wywiadów z potencjalnymi odbiorcami naszego klienta. Wszystkie nasze koncepcje graficzne poddawane są badaniom psychologii i ergonomii widzenia. Przygotowujemy profesjonalny raport, który zawiera najlepszą strategię marki dopasowaną do możliwości klienta.

Etap promowania marki

Po wykreowaniu najlepszego wizerunku marki, zaczynamy budować jej strategię promocyjną. Dobrze zaprojektowania marka to taka, w której nakłady finansowe na jej promocję są niskie. Każdą markę można wypromować dużymi nakładami finansowymi, natomiast wielką sztuką jest uzyskać ten sam efekt skuteczności promocji marki znacznie niższym nakładem finansowym. O efektach dobrze przeprowadzonego planu marketingowego przemawiają wzrastające wyniki sprzedaży klienta.

Etap zarządzania marką

Ochrona marki – już od początku jej funkcjonowania na rynku – to przede wszystkim bezpieczeństwo, a także dobra inwestycja na przyszłość. Pomagamy naszym klientom chronić swoją markę jako znak towarowy dokonując zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Po zarejestrowaniu znaku towarowego, następnym krokiem w zarządzaniu jest jego wycena, aby miarodajnie oszacować wartość biznesu (marki) i móc następnie wnieść tą wartość w strukturę kosztów i przychodów przedsiębiorstwa. Taki proces zarządzania marką pozwoli uzyskać najbardziej korzystny model prawno-podatkowy transferu marki na kapitał firmy i jej amortyzację.

Przedmiotem działalności BRANDLIVE są: usługi brandingowe, w tym specjalistyczne projektowanie marki, np. tworzenie znaków graficznych, grafiki, wzornictwa produktów i technologii, architektury wnętrz pomieszczeń oraz usługi związane z komercjalizacją marki, skupiające się głównie wdrożeniem marki na rynek, wycenie finansowej marki, prawnej ochronie rejestracyjnej marki w Urzędzie Patentowym, a także samym zarządzaniem marką.

BrandLive
Xysztof Górski Manager Zarządzający

Przedmiotem działalności CODERS CENTER jest tworzenie programów komputerowych, aplikacji mobilnych i webowych, stron oraz sklepów internetowych. W tworzeniu aplikacji skupiamy się na automatyzacji procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa, dzięki którym usprawniamy jego działalność wykazując jednocześnie oszczędności wynikające z zastosowanej automatyzacji. Tworzymy również aplikacje mające na celu zbudowanie dla klienta kanału dystrybucyjno-sprzedażowego.

CodersCenter
Kamil Bednarek Manager Zarządzający

Przedmiot działalności IBIT składa się z trzech filarów: 1. Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych produktów i technologii. Po zweryfikowaniu i pozytywnej oceny analizy rynku zbytu innowacyjnych przedsięwzięć chętnie podejmujemy się realizacji wspólnych projektów z klientem w ramach modelu Venture Capital, tworząc w ten sposób wspólny biznes z klientem w postaci spółki holdingowo-kapitałowej, dla której tworzymy matrycę modelu biznesowego, 2. Wykonujemy ekspertyzy i opinie budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej oraz ochrony środowiska w postaci raportów obejmujących zastany stan faktyczny, ale również korzystne rozwiązania i zalecenia oraz 3. Data Science w ramach której tworzymy modele statystyczne, będące częścią oprogramowania pomocnego przy zarządzaniu, prognozowaniu finansów, sprzedaży i badaniach. Celem tej usługi jest stworzenie inteligentnej platformy aplikacji działającej na algorytmie statystycznym, prognozującym zadaną cechę w określonych warunkach.

IBIT
Michał Ćwiąkała Manager Zarządzający

Przedmiotem działalności SOCIAL STUFF są kompleksowe usługi z zakresu marketingu internetowego, w tym pozycjonowanie SEO/SEM, Content Marketing, prowadzenie kanałów Social Media, Marketing Szeptany oraz Marketing Performance. Podstawą prowadzenia każdego biznesu jest odpowiednia reklama, dlatego wykonujemy dogłębną analizę potrzeb klienta, dzięki której tworzymy kampanie promocyjne przynoszące realne zyski.

SocialStuff
Bartłomiej Ćwiąkała MANAGER ZARZĄDZAJĄCY

Przedmiotem działalności PROJECT4ONE jest produkcja materiałów reklamowych, opakowań produktów, wykonawstwo wyposażenia wnętrz sklepów i przestrzeni handlowych w sposób kompleksowy - poczynając od stworzenia koncepcji poprzez realizację. Nasze wdrożenia działają m.in. w obszarze mebli i regałów, materiałów wsparcia sprzedaży (wizytówki, papier firmowy, ulotki) oraz niestandardowych elementów będących częścią wyposażenia wnętrz komercyjnych i indywidualnych z uwzględnieniem prac montażowo-budowlanych.

Project4One
Paweł Bodzon Manager Zarządzający