× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive

ECCLESIA ET HOSPITALIS S.STANISLAI E.M. POLONORUM DE URBE

projekt realizowany w roku 2009

STOLICA APOSTOLSKA
ECCLESIA ET HOSPITALIS S.STANISLAI E.M. POLONORUM DE URBE

ZAKRES NASZEGO OPRACOWANIA

  • analiza postaci św. Stanisława i Jego wizualnych atrybutów
  • analiza znaku Orła Białego
  • analiza heraldyki Kościoła Rzymsko Katolickiego w kontekście Stolicy Apostolskiej
  • program symboliczny i wizualny znaku identyfikacyjnego
  • projekt znaku heraldycznego

SYTUACJA JAKĄ ZASTALIŚMY

Stolica Apostolska zdecydowała o powołaniu w Rzymie Kościoła diaspory polskiej, skierowanego w swych działaniach do Polaków na całym świecie. Patronem Instytucji został św. Stanisław, ze względu na swoją wyjątkową rolę w tradycji polskiego Kościoła. Projekty przedstawiane przez naszych poprzedników nie uzyskały akceptacji, zarówno ze względu na przedstawiony program symboliczny, jak i brak zgodności z regułami heraldyki.

CELE NASZYCH DZIAŁAŃ

  • Opracowanie na podstawie źródeł odpowiedniej symboliki, oddającej rangę przedsięwzięcia
  • stworzenie znaku o tradycyjnej, wyrazistej i polskiej symbolice, czytelnej dla wszystkich Polaków
  • wprowadzenie do znaku elementów identyfikujących Patrona
  • zaprojektowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji wizualnej.

EFEKT JAKI UZYSKALIŚMY

W odniesieniu zarówno do legendy św. Stanisława jak i kontekstu historycznego, zaproponowaliśmy znak heraldyczny zgodny z zasadami kościelnej sztuki heraldycznej. Zaprojektowaliśmy emblemat wszystkich Polaków, Orła Białego w oparciu o źródła ikonograficzne z okresu życia św. Stanisława. Patrona symbolizuje tarcza sercowa z Jego herbem rodowym oraz atrybuty biskupie, zaczerpnięte z sarkofagu św. Stanisława w katedrze na Wawelu. Projekt ze względu na udane połączenie symboliki polskiej i kościelnej oraz znajomość zasad sztuki heraldycznej zyskał pełne uznanie.