× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive

BRAND

Brand Protect

Co to jest Brand Protect?
To ochrona prawna Twojej marki oraz ułatwienie obrotu prawami do Twojej marki.

Co jest efektem Brand Protect?
Ocena zdolności rejestrowej Twojej marki, rozwiązanie ewentualnych sytuacji kolizyjnych, procedura rejestracyjna w celowych dla Twojej marki zakresach.

Jaka jest korzyść z Brand Protect?
Skuteczna ochrona przed działaniami nieuczciwej konkurencji oraz potencjalnymi stratami. Wzrost wartości marki dzięki uzyskaniu praw wyłącznych. Łatwiejszy obrót licencją, cesją, usługami wzajemnymi.

Brand Communication

Co to jest Brand Communication?
To spójne działania rynkowe budujące wizerunek Twojej marki.  

Co jest efektem Brand Communication?
Zintegrowany program, obejmujący optymalne dla Twojej marki kanały komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Programowa optymalizacja kosztów komunikacji.

Jaka jest korzyść z Brand Communication?
Przekazanie odbiorcom czytelnej informacji na temat wartości Twojej marki. Efektywne budowanie świadomości Twojej marki i jej reputacji.

Brand Managment

Co to jest Brand Managment?
To organizacja procesu wprowadzenia i rozwoju Twojej marki.  

Co jest efektem Brand Managment?
Program wdrożenia Twojej marki obejmujący krótko- i długoterminowe działania. Formalizacja i standaryzacja budowy marki.

Jaka jest korzyść z Brand Managment?
Pełna kontrola przebiegu prac związanych z marką. Obniżenie kosztów stosowania Twojej marki z zachowaniem wysokiego standardu realizacji.

Brand Protect

Co to jest Brand Protect?
To ochrona prawna Twojej marki oraz ułatwienie obrotu prawami do Twojej marki.

Co jest efektem Brand Protect?
Ocena zdolności rejestrowej Twojej marki, rozwiązanie ewentualnych sytuacji kolizyjnych, procedura rejestracyjna w celowych dla Twojej marki zakresach.

Jaka jest korzyść z Brand Protect?
Skuteczna ochrona przed działaniami nieuczciwej konkurencji oraz potencjalnymi stratami. Wzrost wartości marki dzięki uzyskaniu praw wyłącznych. Łatwiejszy obrót licencją, cesją, usługami wzajemnymi.

Brand Communication

Co to jest Brand Communication?
To spójne działania rynkowe budujące wizerunek Twojej marki.  

Co jest efektem Brand Communication?
Zintegrowany program, obejmujący optymalne dla Twojej marki kanały komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Programowa optymalizacja kosztów komunikacji.

Jaka jest korzyść z Brand Communication?
Przekazanie odbiorcom czytelnej informacji na temat wartości Twojej marki. Efektywne budowanie świadomości Twojej marki i jej reputacji.

Brand Managment

Co to jest Brand Managment?
To organizacja procesu wprowadzenia i rozwoju Twojej marki.  

Co jest efektem Brand Managment?
Program wdrożenia Twojej marki obejmujący krótko- i długoterminowe działania. Formalizacja i standaryzacja budowy marki.

Jaka jest korzyść z Brand Managment?
Pełna kontrola przebiegu prac związanych z marką. Obniżenie kosztów stosowania Twojej marki z zachowaniem wysokiego standardu realizacji.