× Kontakt Zespół Historia firmy
Logo Brandlive

BRAND

Brand Valuation

Co to jest Brand Valuation?
To wycena faktycznej wartości rynkowej Twojej marki.

Co jest efektem Brand Valuation?
Scenariusz planów i prognoz finansowych przedsiębiorstwa w kontekście wartości Twojej marki. Wskazanie możliwości pozyskania źródeł finansowania, rozwijających markę.

Jaka jest korzyść z Brand Valuation?
Określenie wartości i potencjału Twojej marki. Udział Twojej marki w strukturze składników niematerialnych Twojego przedsiębiorstwa.

Brand Transfer

Co to jest Brand Transfer?
To wprowadzenie Twojej marki w strukturę dochodów i kosztów przedsiębiorstwa.

Co jest efektem Brand Transfer?
Optymalny sposób wprowadzenia Twojej marki, jako wkładu niepieniężnego, do zasobów Twojego przedsiębiorstwa.

Jaka jest korzyść z Brand Transfer?
Umożliwienie odpowiedniego kształtowania dochodów i kosztów na wszystkich etapach prowadzenia działalności Twojego przedsiębiorstwa.

Brand License

Co to jest Brand License?
To efektywna forma użyczania Twojej marki.

Co jest efektem Brand License?
Opracowanie optymalnych metod udzielania licencji Twojej marki w ramach przyjętego modelu działalności rynkowej I organizacji Twojego przedsiębiorstwa.

Jaka jest korzyść z Brand License?
Dodatkowe źródło Twojego dochodu jako właściciela marki, przy pełnej kontroli nad stosowaniem marki przez licencjobiorców.

Brand Valuation

Co to jest Brand Valuation?
To wycena faktycznej wartości rynkowej Twojej marki.

Co jest efektem Brand Valuation?
Scenariusz planów i prognoz finansowych przedsiębiorstwa w kontekście wartości Twojej marki. Wskazanie możliwości pozyskania źródeł finansowania, rozwijających markę.

Jaka jest korzyść z Brand Valuation?
Określenie wartości i potencjału Twojej marki. Udział Twojej marki w strukturze składników niematerialnych Twojego przedsiębiorstwa.

Brand Transfer

Co to jest Brand Transfer?
To wprowadzenie Twojej marki w strukturę dochodów i kosztów przedsiębiorstwa.

Co jest efektem Brand Transfer?
Optymalny sposób wprowadzenia Twojej marki, jako wkładu niepieniężnego, do zasobów Twojego przedsiębiorstwa.

Jaka jest korzyść z Brand Transfer?
Umożliwienie odpowiedniego kształtowania dochodów i kosztów na wszystkich etapach prowadzenia działalności Twojego przedsiębiorstwa.

Brand License

Co to jest Brand License?
To efektywna forma użyczania Twojej marki.

Co jest efektem Brand License?
Opracowanie optymalnych metod udzielania licencji Twojej marki w ramach przyjętego modelu działalności rynkowej I organizacji Twojego przedsiębiorstwa.

Jaka jest korzyść z Brand License?
Dodatkowe źródło Twojego dochodu jako właściciela marki, przy pełnej kontroli nad stosowaniem marki przez licencjobiorców.